Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

Z ogromną przyjemnością przedstawiam wyniki Konkursu Wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Na dzień zakończenia konkursu, tj. 17.04.2020r. z tytułu wpłat na Fundusz Rady Rodziców wpłynęło łącznie 17 870 zł.

Zgodnie z regulaminem, nagrody otrzymują trzy klasy, które uzyskały najwyższą kwotę wpłat w przeliczeniu na jednego ucznia, a mianowicie:

1. klasa I p_E otrzyma 20% dokonanych wpłat, tj. 411,00 zł;

2. klasa I p_B otrzyma 15% dokonanych wpłat, tj. 270,75 zł;

3. klasa I p_A otrzyma 10% dokonanych wpłat, tj. 151,50 zł.

(Szczegółowe rozliczenie znajdziecie w zakładce 'Rada Rodziców')

W imieniu Rady Rodziców gratuluję zwycięzcom oraz dziękuję za wszystkie wpłaty.

Z poważaniem

Przewodnicząca RR 

Justyna Szak