Zebrania z Rodzicami

zebranie z rodzicami312 maja 2021r. o godzinie 17:30 odbyły się spotkania Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich  z wychowawcami.