Ekonomia do Poznania

Ekonomia do Poznania listopad16 listopada 2021 r. na lekcji podstaw przedsiębiorczości, odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu Fundacji Wielkopolska Pracownia Pomysłów pt. „Ekonomia do Poznania”.

Projekt polega na organizacji cyklu warsztatów ekonomicznych, oddolnym wykreowaniu przez uczniów kampanii edukacyjnej dla rówieśników oraz przeprowadzeniu międzyszkolnego konkursu o tytuł Poznańskiego Mistrza Gier Ekonomicznych. W projekcie, realizowanym we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, bierze udział 8 szkół średnich z obszaru Aglomeracji Poznańskiej.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest prof. M. Kuk-Jędrzejczak, zaś uczestnikami - młodzież z klasy 2C-2. Zajęcia odbywać się będą przez najbliższe kilka miesięcy.