Wykłady i zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM

3p B wykłądy na Wydziale Chemii15 i 16 listopada 2021 r. klasa 3p_B, pod opieką prof. Anny Darul, brała udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM.

Wykład „Reakcje utleniania i redukcji” poprowadził prof. dr hab. Lechosław Łomozik.

Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie mogli wykonać 14 doświadczeń chemicznych związanych ze zmianą stopni utlenienia manganu, chromu i cynku.