Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Ekonomicznym

UE biolchemy218 listopada, klasy 2B i 3B, wraz z prof. Anną Darul i prof. Ewą Steciąg, udały się na zajęcia na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Po krótkiej inauguracji, która zapoczątkowała zajęcia w ramach Klasy Akademickiej, uczniowie zostali podzieleni na małe grupy i udali się na poszczególne warsztataty. UE biolchemy
Na zajęciach laboratoryjnych między innymi przygotowali naturalne pomadki ochronne, mogli wykonać roztwory różnymi metodami i sprawdzić, która charakteryzuje się najmniejszym błędem pomiarowym. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w zajęciach, które pokazały interdyscyplinarność nauki oraz umożliwiły praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej.
Czekamy na kolejne zajęcia!