Wymiana międzyregionalna - poniedziałek

20181001 105149Uczniowie naszej szkoły wyjechali do Rudy Śląskiej w ramach warsztatów międzyregionalnych "Polska, Śląsk, Wielkopolska" organizowanych przez Fundację Projekty Edukacyjne. W poniedziałek 1 października 2018r. gościliśmy w ZSO nr 1 im. Adam Mickiewicza. Wysłuchaliśmy wykładów na temat postaci historycznych łączących Śląsk i Wielkopolskę, zarysu dziejów Śląska i historii Rudy Śląskiej. Braliśmy udział w Escape room "Tajemnicze oblicze śląska" i Turnieju timeline "Droga do Niepodległości".