Wywiadówka śródokresowa

 WywiadówkaPNWSerdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w wywiadówce śródokresowej (podane zostaną zagrożenia), która odbędzie się 28 listopada 2018r.:

 o godz. 17. 00 – klasy  II w sali gimnastycznej

pozostałe klasy  o godzinie  17.45 .