Dzień Akademicki na Wydziale Biologii UAM

dzień akad biologia13 lutego 2019 r. uczniowie klas biologiczno-chemicznych uczestniczyli pod opieką p. prof. Małgorzaty Bekas i p. prof. Ewy Steciąg w Dniu Akademickim na Wydziale Biologii UAM przygotowanym dla klas patronackich.

Na początku wszystkich uczestników przywitała Pani prof. UAM dr hab. Małgorzata Garnczarska, prodziekan ds. studenckich, która m.in. przedstawiła kierunki kształcenia na Wydziale Biologii. Następnie młodzież  wysłuchała wykładu wygłoszonego przez dr hab. Michała Rurka "Podróż do niezwykłego świata organellowego". W dalszej części zajęć uczniowie uczestniczyli w różnorodnych warsztatach, podczas których, między innymi, mogli z bliska zobaczyć wybrane gatunki bezkręgowców, wykonać preparat mikroskopowy z komórek roślinnych albo sinic, przeprowadzić obserwację małpiatek, wykonać mapę zagrożeń objawami alergii czy też sprawdzić swoją wiedzą o anatomii człowieka oraz prawidłowym BMI. 

Z niecerpliwością czekamy na kolejną edycję zajęć ;)