Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM

56bb9944baa49W dniu 1 marca 2019r.  klasa II B wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM. Po zapoznaniu się z zasadami BHP w pracowni chemicznej uczniowie przystąpili do części praktycznej. Przewodnim tematem zajęć była chemiczna technika analizy ilościowej - miareczkowanie alkacymetryczne.Uczniowie ustalali miano roztworu NaOH wykorzystując kwas szczawiowy, a następnie miareczkowali  mocny kwas mocną zasadą. Po zajęciach laboratoryjnych młodzieżą wysłuchała wykładu wygłoszonego przez pana prof. dr hab. Lechosława Łomozika na temat alkacymetrii. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.