Z ostatniej chwili

List do Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego oraz Przewodniczących Związków Zawodowych prowadzących strajk, podpisany przez większość członków grona pedagogicznego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej.

 Szanowni Państwo,

 

jako członkowie Grona Pedagogicznego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu, nauczyciele, którzy obecnie strajkują, jak i ci, którzy do strajku nie przystąpili, zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie jak najszybszych działań mających na celu zakończenie obecnego kryzysu w systemie edukacji w naszym kraju.

Zdecydowana większość z nas podziela postulaty, z jakimi Związki Zawodowe przystępowały do strajku, choć część z nas nie popiera formy, jaką Związki postanowiły zastosować . Wszyscy jednak pragniemy jak najszybciej powrócić do normalnego trybu funkcjonowania Szkoły, chcemy dalej wspierać tegorocznych trzecioklasistów w ostatnim okresie ich przygotowań do egzaminu dojrzałości, godnie ich pożegnać oraz zakończyć czas, kiedy nasi pozostali uczniowie – podobnie jak miliony uczniów w całym kraju – są pozbawieni gwarantowanej konstytucyjnie możliwości kształcenia. Żadne z tych działań nie będzie możliwe, jeśli Rząd i Związki Zawodowe nie osiągną porozumienia.

Wyrażamy oburzenie na stosowaną obecnie retorykę przedstawicieli władz, którą manipuluje się opinią społeczną, oraz przedstawianie działań nauczycieli jako skierowanych przeciwko dzieciom i młodzieży. Chcemy podkreślić jasno i wyraźnie, że dobro naszych uczniów jest dla nas najważniejsze. Czujemy się również zaniepokojeni, że cały wysiłek rządu skupiony jest na egzaminach, a nikogo nie martwi fakt, że kolejny tydzień reszta młodzieży nie chodzi do szkoły.

Dlatego z całą mocą wzywamy Państwa do jak najszybszego powrotu do rozmów i otworzenia się na postulaty nauczycieli. Tylko Państwo możecie zakończyć obecny kryzys oraz rozpocząć rozmowy o dalszej przyszłości edukacji w Polsce.

                                                                                                                 Grono Pedagogiczne