Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym

1b warsztaty UP16 maja 2019 r. uczniowie klasy 1b uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na Uniwersytecie Przyrodniczym. Młodzież podczas zajęć laboratoryjnych przeprowadzała izolację DNA z krwi oraz obserwowała przenieg elektroforezy. Drugie warsztaty były z mikrobiologii, w czasie których uczniowie sprawdzali, jakie mikroorganizmy żyją wokół nasZajęcia odbyły się dzięki współpracy naszej szkoły z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.