Wyjazd klasy 1p_C do Kórnika i Centrum Hipiki w Jaszkowie

1pc KórnikWe wtorek 15 października 2019 r. uczennice klasy 1p_C wraz z wychowawczynią p. prof. Iwoną Płocińską i p. prof. Urszulą Korżel złożyły wiązankę kwiatów na grobie Patronki w Kolegiacie Kórnickiej, zwiedziły zamek w Kórniku i odwiedziły Centrum Hipiki w Jaszkowie, prowadzone przez potomka Generała Dezyderego Chłapowskiego, p. Antoniego Chłapowskiego.