Lekcja geografii w praktyce

1p E Wydział Leśny 1W dniu 8.11.2019r., dzięki zaangażowaniu jednego z rodziców oraz wychowawcy klasy prof. M. Kuk-Jędrzejczak, klasa Ip_E uczestniczyła w wykładzie i warsztatach zorganizowanych na terenie Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej i Fotogrametrii przy Wydziale Leśnym UP. Zajęcia składały się z 2 części: prezentacji na temat podstaw geomatyki oraz warsztatów terenowych z odbiornikami GNSS (tzw. GPS). Była to bardzo ciekawa propozycja lekcji geografii w terenie, zgodna z treściami znajdującymi się w podstawie programowej tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Kolejne zajęcia odbędą się w II semestrze.