XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap szkolny

9 styOWE26cznia 2020 r.odbył się etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do testu przystąpili uczniowie  z klas: 3A, 3B, 3C, 2B, 1g_B oraz 1p_A. Najlepszy wynik osiągnęła Danuta Kapelska z klasy 2B - gratulujemy!