Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

1p B zajęcia UPW dniu 17 lutego 2020r. klasa 1p_B, pod opieką prof. Darul oraz prof. Ekiert-Sierżant, uczestniczyła w warsztatach na Uniwersytecie Przyrodniczym. Uczniowie mieli okazję na wykonanie samodzielnie aspiracji oocytów świńskich, dokonywali ich oceny morfologicznej przy użyciu mikroskopu oraz izolowali DNA z krwi obwodowej.