Ekonomia dla Młodych Przyrodników

Ekonomia dla Młodych PrzyrodnikówUczniowie klas 1g_B, 1g_C oraz 1g_D, pod opieką prof. Ekiert-Sierżant, uczestniczyli w kolejnych zjazdach projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. 13 grudnia 2019r. tematem przewodnim były „Finansowe abstrakcje", 17 stycznia 2020r. „Młody umysł i jego potenciał", 21 lutego 2020r. „Ekonomiczny zawrót głowy". Każde spotkanie rozpoczyna się wykładami i teoretycznymi informacjami dotyczącymi danego materiału, które następnie uczniowie mogą wykorzystać w praktyce na warsztatach.