Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej J. Zamoyskiej:

Regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii obowiązujący od 1.09.2021 r.

 

Podstawy prawne uprawniające Dyrektora Szkoły do zawieszenia zajęć:

§18 ust. 2a, 2b i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. z 17 września 2020 r. poz. 1604)

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

Szczepienie- profilaktyka w chorobach zakaźnych

 

Najnowsze zalecenia:

WAŻNE Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu - 1.09.2021r.

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS - wrzesień 2021 r.