9 logo 1PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJE:

Teatr Animacji w Poznaniu

klasaA


WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie,
  • PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Opis klasy:

Klasa teatralno-filmowa przygotuje Cię do pracy i studiów wymagających zaawansowanych umiejętności interpersonalnych, biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i angielskim oraz umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. Rozwiniesz tu swoje zainteresowania filmem, teatrem, literaturą, a także innymi dziedzinami kultury i sztuki.

 

Klasa teatralno – filmowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: teatrologia, filologia polska, prawo, socjologia, administracja, historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, filologia języka angielskiego.

 maska

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język polski, język angielski, historia.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty teatralne.