KLASA AKADEMICKA

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ: UAM logo

  • Wydział Biologii UAMlogoup
  • Wydział Chemii UAM
  • Uniwersytet Przyrodniczy

 

WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Uniwersytetem Medycznym
  • Politechniką - Poznańską
  • Ogrodem Botaniczny
  • Fundacją Drużyna Szpiku
  • Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

praktykantka z Martą

Opis klasy:

Klasa biologiczno-chemiczna da Ci możliwość pogłębienia wiedzy o otaczającym Cię świecie. Lekcje i warsztaty na uczelniach pomogą rozwinąć Twoje zainteresowania. Wybierz tę klasę, jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą w sektorze medycznym, przyrodniczym, farmaceutycznym lub gdy fascynuje Cię praca naukowa.

pokaz chemiczny

 

 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: fizyka w medycynie lub eksperyment przyrodniczy, historia i społeczeństwo.
mikroskopowanie


Z naszą pomocą zdobędziesz podstawy do dalszej edukacji na kierunkach, takich jak np.: biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, architektura krajobrazu, medycyna,  pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, kryminalistyka.