KLASA AKADEMICKA

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ: swps logologoupUAM logo

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  • Uniwersytet Przyrodniczy
  • Wydział Biologii UAM

Opis klasy:

W klasie psychologiczno - językowej proponujemy uczniom zajęcia, podczas których będą mogli pogłębić swoją widzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz relacji społecznych, uczyć się poznawać siebie, rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, a także językowe.

warsztaty2

Podczas warsztatów młodzież uczy się jak rozpoznawać emocje swoje i innych, motywować siebie i innych, jak radzić sobie ze stresem, jakie stosować techniki, by szybciej przyswajać wiedzę. W trakcie spotkań z profesjonalistami w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Poznaniu uczniowie stają w roli negocjatora, coacha, terapeuty, tutora.doświadczenia

Uczniowie rozwijają swoją wiedzę i umiejętności biologiczne w bardzo dobrze wyposażonej sali biologicznej oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości w trakcie wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych.

Młodzi ludzie rozwijają swoje sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie), z którymi integralnie związana jest znajomość słownictwa, gramatyki.

Młodzież tej klasy szczególnie angażuje się w prace wolontariatu m. in. Szkolnej Drużyny Szpiku.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: warsztaty psychologiczne, historia i społeczeństwo.


Zobacz co robiliśmy z biologii w ostatnich latach! 

Z naszą pomocą zdobędziesz podstawy do dalszej edukacji na kierunkach, takich jak np.: filologie języków obcych, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, kognitywistyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.