KLASA AKADEMICKA

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ: UAM logo

  • Wydział Biologii UAMlogoup
  • Wydział Chemii UAM
  • Uniwersytet Przyrodniczy

 

WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Uniwersytetem Medycznym
  • Politechniką - Poznańską
  • Ogrodem Botaniczny
  • Fundacją Drużyna Szpiku
  • Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

praktykantka z Martą

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja),

II język do wyboru: język francuski, język hiszpański, język niemiecki

Klasa biologiczno-chemiczna daje możliwość pogłębienia wiedzy o otaczającym  świecie na lekcjach i warsztatach z biologii i chemii na uczelniach.
Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonej sali biologicznej oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości .

Uczniowie uczęszczają w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych na Wydziale Chemii UAM. Mają również możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń w doskonale wyposażonych laboratoriach.

pokaz chemiczny

 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia.

mikroskopowanie


Klasa biologiczno-chemiczna przygotowuje do studiowania na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, architektura krajobrazu, medycyna,  pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, kryminalistyka.

 

 

Zobacz, w jakich zajęciach uczestniczyliśmy w bieżącym roku szkolnym:

Aktywność przyrodnicza 2019 - 2020