wywiadWSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

    • Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
  • Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu,
    • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja),

II język do wyboru: język francuski, język hiszpański, język niemiecki

W klasie dziennikarskiej uczeń poznaje różne aspekty zawodu dziennikarza prasowego, radiowego oraz copywritera. Uczy się, jak studio radiowepisać i redagować różne teksty, przeprowadzać wywiady i występować publicznie. Klasa przygotuje także do zawodów pokrewnych, uczy pewności siebie i przekazuje niezbędną wiedzę o mediach, którą młodzież nabywa, m.in. dzięki spotkaniom z lokalnymi dziennikarzami oraz podczas odwiedzin stacji telewizyjnych i rozgłośni. W klasie tej uczeń poszerza wiedzę z zakresu geografii i historii. Bierze udział w licznych warsztatach, wykładach, wyjściach do muzeów, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, m.in. z podróżnikami, wycieczkach jedno- i kilkudniowych. Chętni uczniowie doskonalą swoją erudycję, uczestnicząc w zajęciach i turniejach debat oksfordzkich.

Klasa dziennikarska przygotowuje do studiowania na kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach, public relations, politologia, filologie, prawo, geografia, historia, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika, ekonomia, psychologia, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa.

klasaB-1

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: geografia, historia.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty dziennikarskie.