PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJE:UAM logo

  • Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu.

WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
  • Szkołą Językową Kontakt.


Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom dwujęzyczny (dodatkowe godziny języka),

II język do wyboru: język francuski, język hiszpański, język niemiecki

kl. dwujęz 1Wybrane przedmioty prowadzone są dwujęzyczne (po polsku i po angielsku), dzięki czemu uczeń zyskuje możliwość kontynuowania nauki na uczelniach polskich z językiem angielskim jako wykładowym i za granicą oraz zdawania egzaminów międzynarodowych: IELTS, FCE, CAE lub zdawać maturę z języka angielskiego, geografii i historii na poziomie dwujęzycznym.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach o języku angielskim organizowanych przez UAM oraz w lekcjach i warsztatach w języku angielskim w instytucjach miejskich, np. w Muzeum Narodowym.


Podczas zajęć z przedmiotów rozszerzonych wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z zakresu geografii, historii i informatyki.

W programie nauczania historii i geografii są przewidziane zajęcia w poznańskich muzeach oraz zajęcia terenowe dostosowane do zakresu materiału na danym poziomie edukacyjnym. Uczniowie korzystają z materiałów źródłowych w języku angielskim.

Lekcje języka angielskiego prowadzi również native speaker.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób są organizowane letnie warsztaty językowo-kulturowe w Londynie. 

Klasa dwujęzyczna przygotowuje do studiowania na kierunkach, między innymi: filologie języków obcych, w tym języki krajów azjatyckich, geografia, historia, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika dwujęzycznie, ekonomia w wersji angielskiej, stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, archeologia.

 

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH:

1. TERMIN - 30 czerwca2020 r. godz. 12.00;

2. TERMIN - 27 lipca 2020 r. godz. 12.00.

Termin jest wspólny dla szkół poznańskich i dla Lubonia, pisze się w jednej szkole, punkty będą wprowadzone do systemu przez tę szkołę, która była jako pierwsza uwzględniona we wniosku

Chętni do klasy dwujęzycznej, bez względu na to,  która jest w kolejności we wnioski rekrutacyjnym, wnioski muszą złożyć do 22.06.2020 r.

 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

  • geografia
  • historia
  • informatyka.                                                                                                          

Przedmioty rozszerzone:

  • historia i geografia (nauczane dwujęzycznie).