WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z XVI LO w Krzesinach

Opis klasy:

W roku szkolnym 2017/2018 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej powstała klasa dwujęzyczna. 

Ideą klas dwujęzycznych jest opanowanie języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin, co pozwoli na stosowanie go w szerokim zakresie na wybranych przedmiotach, a w przyszłości na uczelniach w kraju i za granicą oraz na polskim i europejskim rynku pracy.

Do klasy dwujęzycznej w XXV LO zapraszamy uczniów:

  • zainteresowanych intensywną nauką języka angielskiego,
  • chcących doskonalić język angielski i opanować słownictwo angielskie z różnych dziedzin (informatyka, wiedza o kulturze, historia, geografia),
  • zamierzających przystąpić do egzaminów IELTS, FCE, CAE lub zdawać maturę z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych,
  • planujących podjąć studia na zagranicznych uczelniach lub w Polsce,
  • chcących poszerzać swoją wiedzę i otwierać się na największe i najciekawsze osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH - 6 czerwca 2018 r. o godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników 11 czerwca 2018 r. do godziny 10.00.

 

Przedmioty nauczane w języku angielskim w klasie pierwszej:

  • informatyka
  • wiedza o kulturze
  • historia
  • geografia

 Języki obce

    kontynuacja w klasie pierwszej:                                                                     do wyboru:

             angielski   6h/tydz                                                                              francuski, hiszpański,  niemiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lekcje języka angielskiego również z native speakerem.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE od klasy drugiej - będzie możliwa zmiana przedmiotów, pod warunkiem powstania odpowiednio licznych grup. Wstępnie jest to historia i geografia (dwujęzycznie).

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: warsztaty teatralne, przyroda.

Wszyscy kandydaci do klasy dwujęzycznej

EGZAMIN MATURALNY

W klasie maturalnej nastąpi podział na grupy ze względu na wybrany poziom egzaminu maturalnego z języka angielskiego.