wywiadWSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

    • Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  • Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu

 

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja),

II język do wyboru: język hiszpański, język niemiecki

 

W klasie dziennikarskiej uczeń poznaje różne aspekty zawodu dziennikarza prasowego, radiowego oraz copywritera. Uczy się, jak pisać i redagować różne teksty, przeprowadzać wywiady, występować publicznie i stosować techniki multimedialne w praktyce. Uczniowie nagrywają audycje radiowe do szkolnego Radia Scool. Klasa przygotowuje także do zawodów pokrewnych, uczy pewności siebie i przekazuje niezbędną wiedzę o mediach, którą młodzież nabywa, m.in. dzięki spotkaniom z lokalnymi dziennikarzami i politykami różnych opcji oraz podczas warsztatów w stacjach telewizyjnych i rozgłośniach.

 

W klasie tej uczeń poszerza wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii. Bierze udział w licznych warsztatach, wykładach, wycieczkach jedno- i kilkudniowych. Chętni uczniowie doskonalą swoją erudycję, uczestnicząc w zajęciach i turniejach debat oksfordzkich.

 

Klasa dziennikarska przygotowuje do studiowania na kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach, public relations, politologia, filologie, prawo, historia, ekonomia, psychologia, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa.

 

klasaB-1

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: historia, wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty dziennikarskie