KLASA AKADEMICKA

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ: UAM logo

  • Wydział Biologii UAMlogoup
  • Wydział Chemii UAM
  • Uniwersytet Przyrodniczy

WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Uniwersytetem Medycznym
  • Politechniką Poznańską
  • Ogrodem Botanicznym
  • Fundacją Drużyna Szpiku
  • Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

praktykantka z Martą

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja),

II język do wyboru: język hiszpański, język niemiecki

Klasa biologiczno-chemiczna daje możliwość pogłębienia wiedzy o otaczającym  świecie na lekcjach i warsztatach z biologii i chemii na uczelniach.
Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonych salach biologicznych oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości także w formie zdalnej.

Uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych na Wydziale Chemii UAM. Mają również możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń w doskonale wyposażonych laboratoriach.

pokaz chemiczny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia

mikroskopowanie


Klasa biologiczno-chemiczna przygotowuje do studiowania na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, technologia żywienia i żywności, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, medycyna,  pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, kryminologia, kryminalistyka.

 

Zobacz, w jakich zajęciach uczestniczyliśmy:

Aktywność przyrodnicza 2019 - 2020