KLASA AKADEMICKA

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ: swps logologoupUAM logo

  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
  • Uniwersytet Przyrodniczy
  • Wydział Biologii UAM
  • Wydział Anglistyki UAM

 

 

warsztaty2

W klasie psychologiczno-językowej proponujemy uczniom warsztaty psychologiczne, podczas których pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz relacji społecznych, uczą się poznawać siebie, jak radzić sobie ze stresem, rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, a także językowe.

W trakcie spotkań z profesjonalistami na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS uczniowie stają w roli negocjatora, coacha, terapeuty, tutora.

Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonych salach biologicznych oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości w trakcie wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych także w formie online.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób organizowane są:

  • z języka angielskiego letnie warsztaty językowo-kulturowe w Londynie,
  • zajęcia w British Council.

.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty psychologiczne od drugiej klasy, w pierwszej klasie przedmiot dodatkowy zajęcia psychologiczne

Zobacz, w jakich zajęciach uczestniczyliśmy:

Aktywność przyrodnicza 2019 - 2020


Klasa psychologiczno-językowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: filologie języków obcych, lingwistyka stosowana, językoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, kognitywistyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, kryminalistyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.