PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJE:UAM logo

  • Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu

WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
  • Szkołą Językową Kontakt

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom dwujęzyczny (dodatkowe godziny języka),

II język do wyboru: język hiszpański, język niemiecki

Chętni do klasy dwujęzycznej, bez względu na to, która jest w kolejności we wniosku rekrutacyjnym, muszą złożyć wnioski od 16 do 31 maja br. (do godz. 15:00)

 

OBOWIĄZKOWY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w szkole z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata

Do 13 maja 2022 r. dyrektor szkoły poda do publicznej wiadomości termin przeprowadzenia sprawdzianu.

 

kl. dwujęz 1 Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego, dzięki czemu uczeń zyskuje możliwość kontynuowania nauki na uczelniach polskich lub zagranicznych z językiem angielskim jako wykładowym oraz zdawania egzaminów międzynarodowych: IELTS, FCE, CAE. Może również zdawać maturę z języka angielskiego, geografii na poziomie dwujęzycznym.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach o języku angielskim organizowanych przez UAM oraz w lekcjach i warsztatach w języku angielskim w instytucjach miejskich, np. w Muzeum Narodowym.


Podczas zajęć wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z zakresu geografii na poziomie rozszerzonym. W zakresie podstawowym dwujęzycznie nauczana jest informatyka i historia.

W programie nauczania historii i geografii są przewidziane zajęcia w poznańskich muzeach oraz zajęcia terenowe dostosowane do zakresu materiału na danym poziomie edukacyjnym. Uczniowie korzystają z materiałów źródłowych w języku angielskim.

Lekcje języka angielskiego prowadzi również native speaker.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób istnieje możliwość zorganizowania letnich warsztatów językowo-kulturowych w Londynie (w zależności od sytuacji pandemicznej).

Klasa dwujęzyczna przygotowuje do studiowania na kierunkach, między innymi: filologie języków obcych, w tym języki krajów azjatyckich, geografia, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika dwujęzycznie, ekonomia w wersji angielskiej, stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, kryminalistyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.

Przedmioty rozszerzone: biologia (w języku polskim) i geografia (dwujęzycznie)

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia podstawowy, geografia rozszerzony, informatyka podstawowy.