W roku szkolnym 2014-2015 młodzież ubezpieczona jest w PZU na kwotę  14000 zł.

Składka w wysokości  - 52 zł.

W skład ubezpieczenia wchodzą:

 • Koszty leczenia
 • Świadczenia jednorazowe

Świadczenia podstawowe oraz Świadczenia dodatkowe:

 • Świadczenie z tytułu pogryzienia / pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady 10% SU gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyżej 1 dnia,
 • Świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji w wysokości 5 % sumy ubezpieczenia,
 • Świadczenie z tytułu następstw urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia,
 • odbudowa zębów stałych maksymalnie do 200 zł na ząb,
 • zwrot kosztów leczenia do 20% sumy ubezpieczenia,
 • Świadczenie za zgon ubezpieczonego spowodowany nowotworem złośliwym lub za amputację kończyny lub części kończyny ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwego lub zgon w następstwie wrodzonej wady serca,
 • Zwrot kosztów za konieczne operacje kosmetyczne w przypadku uszkodzenia lub deformacji powłoki ciał(skóra) wskutek nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe zeszpecenie Ubezpieczonego do 20% sumy ubezpieczenia,
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku sepsy,
 • Ryczałt za okres czasowej całkowitej niezdolności do pracy/nauki 1,5% sumy ubezpieczenia za okres niezdolności dłuższy niż 14 dni, do 30 dni od wypadku, 2% sumy ubezpieczenia za każdy pełny 30-dniowy okres niezdolności, ryczałt wypłacany jest za okres nie dłuższy niż 180 dni,
 • Koszty koniecznych operacji kosmetycznych w zakresie podstawowym.
 • świadczenie za zgon ubezpieczonego spowodowany nowotworem złośliwym lub wrodzoną wadą serca w zakresie podstawowym.
 • Śmierć rodzica/opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w zakresie