Memoramus

PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI NASZEGO LICEUM

W KATYNIU

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS
w Poznaniu powstało wiosną 2006 roku w wyniku nawiązania bliskiej współpracy sześciu poznańskich szkół z przedstawicielami Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków. Ideą jego działalności jest ocalanie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej, pomoc Polonii, a także nawiązanie wzajemnych kontaktów młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego. Jednym
z zamierzeń jest organizacja corocznych wyjazdów poznańskiej młodzieży do Katynia oraz wspólny Marsz Pamięci
z młodzieżą rosyjską dla oddania hołdu polskim i rosyjskim ofiarom komunistycznych zbrodni.

W roku szkolnym 2011/2012 Liceum Zamoyskiej, przystępując do Stowarzyszenia MEMORAMUS, rozpoczęło zaangażowane działania w ramach projektu „Trwała Pamięć Pokoleń”, m. in. przedstawienie „Chciało się żyć” oraz literacko-plastyczny konkurs „Historia jednego guzika”. Ich zwieńczeniem był udział pięciu uczniów pod opieką Pani Dyrektor Małgorzaty Supłat i nauczyciela historii, Magdy Giebel w Marszu Pamięci w Katyniu.

Wyjazd do Smoleńska w kwietniu 2012 roku miał na celu uczestniczenie w uroczystościach w Memoriale (22 kwietnia), ale
w drodze powrotnej byliśmy w miejsce katastrofy Samolotu Prezydenckiego w 2010 roku, a także zwiedziliśmy miejsca związane z historią Rzeczypospolitej na dawnych Kresach Wschodnich (Kuropaty, Nowogródek, Mogiłę Powstańców Styczniowych nad Niemnem oraz Grodno).

Kolejny wyjazd uczniów i nauczycieli naszej Szkoły planowany jest na kwiecień 2014 roku. Poprzedzą go
liczne działania projektowe, w tym uroczyste posadzenie
Dębu Katyńskiego.