Program edukacyjny „Moje finanse” pozwala uczniom na przygotowanie się do podejmowania racjonalnych decyzji, jakich wymaga zarządzanie osobistymi środkami finansowymi.
Najważniejszą metodą pracy, charakterystyczną dla tego programu jest kształcenie oparte na poszukiwaniu i analizie informacji. Ważnym elementem jest wspólna analiza różnych efektów pracy zespołów i diagnozowanie ich przyczyn.
Materiały edukacyjne programu „Moje finanse” niosą treści spójne z wymaganiami podstawy programowej – zarówno w odniesieniu do zadań szkoły, jak i wymagań dla przedmiotu IV etapu edukacyjnego „Podstawy przedsiębiorczości”. Jednocześnie przynoszą one niezwykle użyteczne dla ucznia informacje na temat finansów osobistych, które dotyczą m. in. możliwości oszczędzania, lokowania, inwestowania osobistych środków finansowych, starania się o kredyty bankowe, czy wreszcie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych środków. Wprowadzają również w świat finansów, wskazując i wyjaśniając mechanizmy funkcjonowania instytucji rynkowych.
Program może być realizowany w wymiarze ok. 30 godzin dydaktycznych przez rok, w formie zajęć pozalekcyjnych (również w ramach realizacji „godziny kartowej”) lub warsztatów dla uczniów szczególnie zainteresowanych tą tematyką.

Celem programu „Moje finanse” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest:

  • przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich form inwestowania swoich pieniędzy;
  • wykształcenie u uczniów potrzeby aktualizowania swojej wiedzy i korzystania z różnorodnych jej źródeł;
  • podniesienie efektywności przekazywania wiedzy na temat finansów osobistych;
  • przygotowanie młodzieży do efektywnego zarządzania swoimi finansami obecnie i w przyszłości.

Dla młodzieży nauczenie się podejmowania decyzji finansowych oraz planowania swojej finansowej przyszłości jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

Program składa się z następujących modułów tematycznych:

  • Bezpieczne finanse;
  • Inwestycja w przyszłość;
  • Moje inwestycje;
  • Mój budżet;
  • Polubić banki;
  • Świat finansów.