Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Program "Banki w akcji" jest projektem edukacyjnym opartym o grę decyzyjną symulującą funkcjonowanie banku komercyjnego.
Gra prowadzona jest w języku angielskim, uczestnictwo w niej w sposób naturalny wprowadza angielskie słownictwo bankowe.
Zaletą programu jest możliwość organizacji szkolnych i międzyszkolnych konkursów a także uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Efektywne wykorzystanie gry jako narzędzia edukacyjnego wymaga odpowiedniego wprowadzenia ucznia w specyfikę funkcjonowania banku. Bardzo pomocne są materiały dydaktyczne z programu " Moje finanse".

Przed przystąpieniem do gry pożądane jest przeprowadzenie przez nauczyciela zajęć z uczniami, w trakcie których omówione zostaną podstawowe elementy konieczne do zrozumienia specyfiki funkcjonowania sektora bankowego.

W trakcie gry zespoły reprezentujące zarząd banku, na podstawie analizy raportu finansowego i analizy sektora bankowego, podejmują decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych kredytów krótko i długo terminowych, lokat i depozytów, a także o wysokości nakładów na marketing i badania oraz rozwój.

Realizacja programu jest zgodna z zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącej edukacji finansowej w krajach Unii.

Komisja Europejska zwraca uwagę na bardzo niski poziom wiedzy z zakresu finansów wśród konsumentów.

Celem komunikatu skierowanego do rządów państw Unii jest ułatwienie realizacji programów edukacji finansowej poprzez:

  • uświadomienie potrzeby zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu finansów,
  • zachęcanie do świadczenia w UE wysokiej klasy usług w zakresie edukacji finansowej, w tym wymiany najlepszych praktyk, a także wspieranie tego rodzaju działalności,
  • opracowanie określonych praktycznych środków pomocniczych służących osiągnięciu tych celów.

W roku szkolnym 2008/2009 symulacja "Banki w akcji" została wykorzystana po raz pierwszy w Olimpiadzie Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji (Zawody Okręgowe Olimpiady odbyły się w oparciu o symulację).
Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji została zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.