Ekonomiczne gry uliczne

Narodowy Bank Polski organizator konkursu  w Ekonomicznych Grach Ulicznych. Ekonomia pomagała  drużynom ze szkół ponadgimnazjalnych poruszać się po ulicach Poznania, zaliczając kolejne punkty związane z tematyką banku centralnego, by z sukcesem dotrzeć do mety, gdzie na najlepszych czekały  czekać nagrody!

W roku szkolnym 2012/2013 w projekcie uczestniczy młodzież z 10 miast Polski oraz z 10 państw europejskich. Województwo wielkopolskie reprezentowały dwie szkoły XXV LO i ZSE w Poznaniu.

Program Sci-Tech Challenge jest prowadzony w Europie od trzech lat. W Polsce trwa jego pilotażowa edycja, w której uczestniczy już ponad 800 uczniów. Honorowy patronat nad finałem ogólnopolskim Sci-Tech Challenge objął Lee Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

ExxonMobil, producent olejów silnikowych Mobil 1, zachęca młodzież do studiowania na kierunkach przyszłościowych i wiązania swojej kariery z matematyką,naukami przyrodniczymi i nową technologią.

Wszystko w ramach międzynarodowego programu Sci-Tech Challenge i współpracy z Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE), największą w Europie organizacją wspierającą przedsiębiorczość wśród młodych.

Program Sci-Tech Challenge jest skierowany do uczniów w wieku 15-18 lat i ma zachęcić ich do zainteresowania się przedmiotami, które pomogą zdobyć indeksy na najbardziej przyszłościowych kierunkach studiów wyższych.Uczestnicy programu poznają wyzwania współczesnego świata, w tym sektora energetycznego.
Poza Polską program jest obecnie prowadzony w 8 innych krajach - Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W ciągu 3 lat w programie wzięło udział 5400 uczniów oraz 180 nauczycieli. W Polsce akcja objęła już ponad 800 uczniów, a wolontariusze ExxonMobil pod koniec ubiegłego roku odwiedzili szkoły w Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, Koszalinie i Bytomiu. Projekt koordynuje należąca do sieci JA-YE Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Program Sci-Tech składa się z czterech etapów. Pierwszy to internetowy quiz, który jest jedynie rozgrzewką przed kolejnymi etapami projektu. Test jest opracowany na podstawie raportu ExxonMobil „Outlook for Energy - A View to 2030". Test ma zwiększyć świadomość uczniów na temat wyzwań energetycznych XXI wieku. Uczestnicy, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej 80% pytań, uzyskują specjalny dyplom.
W drugim etapie projektu przedstawiciele ExxonMobil odwiedzają wybrane szkoły i rozmawiają z uczniami o swojej karierze i doświadczeniach zawodowych. Podczas spotkań inżynierowie z ExxonMobil sprawdzają również wiedzę uczniów przed finałem ogólnopolskim, kiedy to w ciągu jednego dnia uczestnicy rozwiązują problem związany z tematem energii, przedstawiony przez ExxonMobil. Wolontariusze z tej firmy są mentorami dla zespołów i doradzają im, jak przygotować się do trudnych pytań jury na ostatnim etapie projektu.
W rozgrywkach europejskich, w których Polskę reprezentować będzie najlepszy zespół, wytypowany przez jury, międzynarodowe zespoły po raz kolejny rozwiązują problemy energetyczne współczesnego świata.
Wsparcie dla programów naukowych to obok walki z malarią i wyrównania szans ekonomicznych kobiet, jedno z głównych działań dodatkowych firmy ExxonMobil. W Europie widoczny jest brak odpowiednich umiejętności i wiedzy w dziedzinie matematyki, nauk przyrodniczych i technologii. Liczne badania dowodzą, że na całym kontynencie spada liczba absolwentów tych kierunków. Jednocześnie branża przemysłowa prognozuje rosnące zapotrzebowanie na tych ekspertów w przyszłości. Firmy, jeżeli chcą zatrudniać osoby z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, muszą zaangażować się w ich rozwój we wczesnym wieku. Dlatego producent olejów silnikowych Mobil 1 wspiera program, który stawia na dziedziny ważne dla sektora energetycznego i zachęca młodzież do rozpoczynania kariery w tym zakresie.
Międzynarodowy program Sci-Tech Challenge zwiększa świadomość uczniów o przemyśle energetycznym i związanych z nim wyzwaniach. Pozwala również spotkać się z przedstawicielami branży.
Inicjatywa pokazuje, że programy CSR oparte na umiejętnościach mają duży wpływ na powiązanie potrzeb przemysłu z edukacją. Więcej informacji na stronach www.exxonmobil.com i www.ja-ye.org

II EDYCJA
Kluczowe elementy projektu:
1. Quiz dla uczniów z pytaniami opracowanymi w oparciu o ExxonMobil Outlook for Energy – dostępny na stronie projektu w języku angielskim.
2. Zajęcia w klasach prowadzone przez wolontariuszy ExxonMobil.
3. Udział uczniów w krajowych warsztatach Sci-Tech Challenge.
4. Udział najlepszego zespołu uczniowskiego w europejskich warsztatach Sci-Tech Challenge.

Założenia projektu 2012/2013:
1. Do realizacji projektu zostanie zaproszonych 10 nowych szkół i 10 nowych nauczycieli.
2. W realizację projektu zaangażuje się 12 wolontariuszy ExxonMobil.
3. Wolontariusze ExxonMobil przeprowadzą 10 wizyt w klasach dotyczących zagadnień i wyzwań stojących
przed przemysłem energetycznym. Weźmie w nich udział łącznie przynajmniej 125 uczniów. 4. Przynajmniej 300 uczniów rozwiąże quiz dostępny na stronie projektu.Grupa 5 najlepszych uczniów z każdej szkoły (łącznie 50 uczniów) zostanie zaproszona na warsztaty Sci-Tech Challenge, podczas których rozwiązywać będą zadany problem i prezentować wyniki swojej pracy grupowej przed rówieśnikami i jury złożonym z pracowników firmy ExxonMobil. 5. Najlepsza drużyna (5 osób) reprezentować będzie Polskę podczas międzynarodowego spotkania European Sci-Tech Challenge w dniach 16-18 kwietnia w Mediolanie.

Ramowy harmonogram projektu:
1. Rekrutacja wolontariuszy i szkół do projektu – do 5 października 2012 r.
2. Realizacja quizu z uczniami – październik 2012 r.
3. Organizacja co najmniej 10 wizyt wolontariuszy ExxonMobil w wybranych szkołach w okresie listopad 2012 r. - I połowa stycznia 2013 r.
4. Organizacja krajowego konkursu Sci-Tech Challenge – 7-8 marca 2013 r. (tbc)
5. Wyjazd zwycięskiej drużyny (5-ciu uczniów) na European Sci-Tech Challenge – 16-18 kwietnia 2013 r., Mediolan.