SZKOŁA 2012

 

 

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej to szkoła o  wieloletniej tradycji znana z konsekwentnie realizowanego programu wychowawczego.

 

 

dziennikarze

 

Od wielu lat prowadzimy wymianę uczniowską ze szkołą w Hemmor (Niemcy). W  pracy z uczniami realizujemy programy autorskie: warsztaty dziennikarsko- medialne, warsztaty teatralno - filmowe, warsztaty psychologiczne. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami (UAM, Uniwersytet Przyrodniczy) organizujemy warsztaty i wykłady dla uczniów związane z wybranym przez nich profilem klasy. Zajęcia prowadzą wtedy wykładowcy z uczelni.

 

 

 

boisko 2 wiosna 2015 Szkoła posiada rozbudowaną bazę informatyczną składającą się z dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych oraz centrum multimedialnego. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy komputerowe i projektory multimedialne oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne, kilka również w tablice multimedialne. Uczniowie i nauczyciele w procesie dydaktycznym korzystają z platformy edukacyjnej. Swoje zamiłowania sportowe młodzi ludzie mogą rozwijać w  wyremontowanej sali gimnastycznej, małej salce i na nowych boiskach wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznej.

 

 

michael ruppert

Tradycją liceum są rekolekcje adwentowe, koncerty charytatywne, Noce Teatrów, Dni Nauki i Sztuki u Zamoyskiej, Festiwal Przyrodniczy, dzięki którym uczniowie poszerzają swoje zainteresowania i pasje. W liceum nadaje szkolne radio Scool, uczniowie – radiowcy w przygotowanym do tego studiu tworzą autorskie audycje. Wydajemy także internetową gazetę „O!Krzyk”, którą redagują w całości dziennikarze - licealiści. Klasy teatralne współpracują z Teatrem Animacji oraz innymi instytucjami teatralnymi,  przygotowują ambitne spektakle i realizują swoje pasje w różnych formach teatralnych.

 

11 listopada

 

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów: sportowe, historyczne, Drużyna Szpiku i inne.. Maturzyści, a także ci, którzy potrzebują wsparcia w nauce, uczestniczą w konsultacjach i zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nasi uczniowie zdobywają najwyższe miejsca na podium w licznych zawodach sportowych.

 

 

 

Noc teatrów

 

 

Liceum ma charakter kameralny i dzięki temu nikt tu nie jest anonimowy. W pracy stawiamy na współpracę między gronem pedagogów, a uczniami i ich rodzicami. Na szkolnej stronie internetowej zamieszczone są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania liceum i aktualne wydarzenia z życia szkoły. Bieżące informacje dotyczące osiągnięć uczniów rodzice mogą kontrolować w internetowym dzienniku, do którego mają stały dostęp.

 

 

 

DS3

 

Nasze liceum stawia na naukę i przede wszystkim na wychowanie zgodne z  uniwersalnymi wartościami i zasadami sformułowanymi przez patronkę liceum Generałową Jadwigę Zamoyską.  Poszanowanie godności drugiego człowieka, patriotyzm, empatia, odpowiedzialność za podejmowane decyzje to wartości ważne dla nas i naszych uczniów.


 

 


 

okrzykZapraszamy na bloga O!Krzyk naszej  pierwszej klasy dziennikarskiej. Blog jest aktualizowany co tydzień i znajdziecie tam filmy, artykuły i zdjęcia - autorami wszystkich materiałów są nasi wspaniali uczniowie. Blog jest kontynacją wydawanej do tej pory w formie papierowej szkolnej gazety "O!Krzyk".

 

Z nami nigdy nie dopadnie Cię nuda! Nie wiesz jak spędzić produktywnie czas? 

Odwiedź stronę i udostępnij ją znajomym z XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej 

i razem odkrywajmy nowe aspekty życia w tym trudnym czasie!

RadioScool

 

Natomiast nasza druga klasa dziennikarska zastąpiła audycje muzyczne felietonami. Uczniowie co tydzień piszą swoje teksty, które są komentarzami do aktualnych zdarzeń. Publikujemy je jako podcasty. 

Linki do nagrań są dostępne na fanpage'u Samorządu Szkolnego oraz Radia Scool!