Najnowsze zalecenia:      https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

                                         Wytyczne MEiN, MZ i GIS

 

 

Zarządzenie Dyrektora z 26.01.2022r. 

LINK DO TREŚCI Zarządzenia Dyrektora w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

 

Podstawy prawne uprawniające Dyrektora Szkoły do zawieszenia zajęć:

§18 ust. 2a, 2b i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. z 17 września 2020 r. poz. 1604)

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

Szczepienie- profilaktyka w chorobach zakaźnych