SZKOLNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK

w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu


25 marca 2015 roku powstało w naszej szkole z inicjatywy p. prof. Iwony Płocińskiej oraz uczniów klasy I A SZKOLNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (STPN). STPN posiada swoje Założenia i Statut, a także pieczęcie koloru niebieskiego i czerwonego.

pnykjA

- ZAŁOŻENIA -

 1. Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu powstało po zakończeniu dwóch szkolnych projektów - „Niemiecko-polskie historie w Wielkopolsce w XIX i XX wieku” i „Hiszpanka, czyli Powstanie Wielkopolskie warte poznania.”
 2. II. Pierwowzorem dla STPN było i jest POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (PTPN), szczególnie w początkach swojej działalności, kiedy dla Polaków – Wielkopolan pod zaborem pruskim stwarzało przestrzeń do spotkania, poznania, rozpowszechniania i pielęgnowania dorobku polskiej nauki i kultury.
 3. W podobnym duchu, w wymiarze szkolnym i międzyszkolnym, będzie działało nasze Towarzystwo.
  Dzisiaj również pragniemy stworzyć płaszczyznę spotkania, poznawania i czerpania z następujących dziedzin i obszarów:
  1. Literatura naukowa i literatura piękna.
  2. Kino i teatr.
  3. Muzea, biblioteki i placówki naukowe.
  4. Wykłady, koncerty, spotkania.
  5. Inne projekty i przedsięwzięcia upowszechniające największe osiągnięcia ludzkiego ducha i umysłu.
 4. Przewodnikami w naszej działalności będą wybitni członkowie PTPN m. in. August Cieszkowski, Heliodor Święcicki i Tytus Działyński.
 5. Nasza działalność na wymienionych wyżej polach znajdzie swój zapis na łamach szkolnego czasopisma „Roczniki XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu”.

- STATUT -

 1. STPN zostało zawiązane w dniu 25 marca 2015 roku przez p. prof. Iwonę Płocińską oraz uczniów klasy I A.
 2. Członkiem STPN mogą być nauczyciele i uczniowie XXV LO lub inne osoby związane ze środowiskiem szkolnym i edukacyjnym lub działające w obszarach wymienionych w punkcie III Założeń.
 3. Osoby należące do STPN zobowiązują się do czynnego wspierania działalności Towarzystwa.
 4. W czasie prowadzenia działalności i rozwoju STPN zostaną opracowane dalsze punkty STATUTU.
 5. Towarzystwo posiada pieczęcie koloru niebieskiego i czerwonego, przedstawiające wieniec laurowy, wpisaną w niego tarczę z fragmentem kolumnady starożytnego Akropolu oraz następujące słowa:

Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk
STPN
XXV LO Poznań
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

Drogi Czytelniku,
w ręku trzymasz pierwszy numer czasopisma „Roczniki Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu”. Ukazuje się on w czasie trwania Szkolnych Targów Edukacyjnych, co daje nam możliwość zwrócenia się – dotarcia do wszystkich, którzy będą odwiedzali stoisko naszej szkoły na Poznańskich Targach.
W pierwszym numerze prezentujemy założenia i cele STPN-u oraz omawiamy zrealizowane już projekty. Szczególną jednak uwagę zwracamy na to, co przed nami. W roku 2018 będziemy obchodzić dwie ważne dla nas Poznaniaków i Wielkopolan rocznice. Pierwsza       z nich to 1050 lat Biskupstwa Poznańskiego, a druga to 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Stąd też, wiodącym tematem pisma są nasze plany i projekty związane              z tymi wydarzeniami, rozpisane na rok szkolny 2017/2018 i I semestr roku szkolnego 2018/2019.
Wyrażamy nadzieję, że realizacja tych zamierzeń (niektóre z nich będą prowadzone w języku angielskim i niemieckim) stworzy uczniom i nauczycielom naszej szkoły możliwość wszechstronnego rozwoju i praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności oraz, co najbardziej istotne, zdobycia doświadczenia i wiedzy.

Dyrektor Małgorzta Supłat
i opiekun STPN Iwona Płocińska

„Roczniki…” – czasopismo Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (STPN) XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ukazuje się raz w roku. Na swoich łamach omawia, zapowiada i propaguje wszelkie inicjatywy i wydarzenia podejmowane przez uczniów i nauczycieli w ramach statutowej działalności STPN.

„Roczniki” wspierają też i udostępniają swoje łamy wszystkim osobom, którym bliskie są założenia i cele Towarzystwa…

Tytuł „Roczniki…” i idea naszego pisma nawiązuje do „Roczników Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i korzystając z tego wzoru pragnie spełniać podobne zadanie dziś w środowisku szkolnym.