Klasa Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Języki obce [1]
kontynuacja: drugi do wyboru:
TEATRALNO-FILMOWA
 • język polski
 • język angielski
 • historia
angielski   francuski, niemiecki, hiszpański
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
 • biologia
 • chemia
angielski
francuski, niemiecki, hiszpański
PSYCHOLOGICZNO – JĘZYKOWA
 • biologia
 • język angielski

angielski
francuski, niemiecki, hiszpański
DZIENNIKARSKO-MEDIALNA
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia

angielski
francuski, niemiecki, hiszpański
DWUJĘZYCZNA
 • historia
 • geografia
angielski
francuski, niemiecki, hiszpański

 

[1] Nauka języków w grupach międzyoddziałowych, podział ze względu na stopień zaawansowania.

W roku szkolnym 2018/2019 będzie możliwy wybór lub zmiana przedmiotów rozszerzonych  w drugim półroczu pierwszej klasy. Przedmioty będą realizowane od klasy drugiej w grupach międzyoddziałowych pod warunkiem zebrania odpowiednio licznej grupy.

KLASA DWUJĘZYCZNA

W roku szkolnym 2017/2018 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej wprowadziła klasę dwujęzyczną. Nauka w tych klasach odbywać się będzie według autorskiego programu realizowanego przez klasy dwujęzyczne w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Charlesa de Gaulle w Krzesinach. Porozumienie Dyrekcji i Nauczycieli między ww. szkołami gwarantuje wymianę kadry i doświadczeń oraz metodyczny i merytoryczny patronat autorów programu dla klas dwujęzycznych w naszej szkole.Ideą klas dwujęzycznych jest opanowanie języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin pozwalające na stosowanie go w szerokim zakresie na wybranych przedmiotach, a w przyszłości na uczelniach w kraju i za granicą oraz na polskim i europejskim rynku pracy.

Przedmioty nauczane w języku angielskim w klasie pierwszej:

 • informatyka
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • geografia

 Języki obce kontynuacja:                                                                     Do wyboru:

 angielski   6h/tydz                                                                              francuski, hiszpański,  niemiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lekcje języka angielskiego również z native speakerem.