OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

Dodatkowe wymagania

1A-1
teatralna

język polski

język angielski

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. j. angielski

 

1A-2
dziennikarska

geografia

historia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. historia

 

1B
biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. chemia

 

1C-1
psychologiczno-językowa

biologia

język angielski

hiszpański (zwiększona liczba godzin)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. angielski

 

1C-2
psychologiczno-językowa

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. angielski

 

1D
dwujęzyczna
z j. angielskim

geografia

historia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. historia

test kompetencji językowych