Przyszli Licealiści i Szanowni Rodzice przyszłych  Licealistów

         Przed Wami, drodzy Uczniowie, trudny i poważny wybór nowej szkoły, z którą zwiążecie się na najbliższe trzy lata. Ten wybór zadecyduje o Waszej przyszłości.

       Jeśli chcecie zdobyć rzetelną wiedzę, przygotować się gruntownie do egzaminu dojrzałości, który zapewni Wam dobry start na wymarzonym kierunku studiów wybierzcie XXV Liceum Ogólnokształcące.

     Uczymy krytycznego myślenia, pomagamy rozwijać pasje naszych uczniów, wychowujemy w duchu ideałów Patronki Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, łącząc to, co przeszłe z tym, co ważne współcześnie, bowiem:

             „Celem wychowania jest wyrobić sąd, sumienie i wolę (…) a warunkiem używania wolnej woli jest rozum”.

(cyt. Generałowa Jadwiga Zamoyska, Program Wychowawczy XXVLO)

zamoyska

 

Zobacz, w naszej szkole jak w domu ...

 

 

                      

                                                              

                                                  KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 W roku szkolnym 2017/2018 będzie możliwy wybór lub zmiana przedmiotów rozszerzonych  w drugim półroczu pierwszej klasy. Przedmioty będą realizowane od klasy drugiej w grupach międzyoddziałowych pod warunkiem zebrania odpowiednio licznej grupy.

 

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce[1]

kontynuacja: drugi do wyboru:

FILMOWO-TEATRALNA

 • język polski
 • język angielski
 • historia

angielski

francuski

niemiecki

hiszpański

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 • biologia
 • chemia

angielski

francuski

niemiecki

hiszpański

PSYCHOLOGICZNO – JĘZYKOWA


 • biologia
 • język angielski

angielski

francuski

niemiecki

hiszpański

DZIENNIKARSKO-

MEDIALNA


 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia

angielski (6h)

francuski

niemiecki

hiszpański

DWUJĘZYCZNA

HISTORIA – GEOGRAFIA


 • historia
 • geografia

angielski (6h)

francuski

niemiecki

hiszpański

 


[1] Nauka języków w grupach międzyoddziałowych, podział ze względu na stopień zaawansowania.

KLASA DWUJĘZYCZNA

W roku szkolnym 2017/2018 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej wprowadza klasy dwujęzyczne. Nauka w tych klasach odbywać się będzie według autorskiego programu realizowanego przez klasy dwujęzyczne w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Charlesa de Gaulle w Krzesinach. Porozumienie Dyrekcji i Nauczycieli między ww. szkołami gwarantuje wymianę kadry i doświadczeń oraz metodyczny i merytoryczny patronat autorów programu dla klas dwujęzycznych w naszej szkole.

Ideą klas dwujęzycznych jest opanowanie języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin pozwalające na stosowanie go w szerokim zakresie na wybranych przedmiotach, a w przyszłości na uczelniach w kraju i za granicą oraz na polskim i europejskim rynku pracy.

          Przedmioty nauczane w języku angielskim w klasie pierwszej:

 • informatyka
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • geografia

 

          Języki obce kontynuacja:                                                                     Do wyboru:

          angielski   (6h/tydzień)                                                                               francuski, hiszpański, niemiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lekcje języka angielskiego również z native speakerem.

 

W naszym liceum nie ograniczamy się tylko do uczenia zgodnie z podstawą programową, ale umożliwiamy też rozwijanie talentów i doskonalenie umiejętności. Jest to możliwe dzięki zajęciom na uczelniach, udziałowi w różnych konkursach, wystawom prac i występom artystycznym w czasie imprez. Dbamy też o tych, którzy potrzebują pomocy i włączamy się w liczne działania charytatywne.

Na zajęciach warsztatowych każda klasa poszerza i pogłębia wiedzę i umiejętności. Uczestniczymy też w zajęciach laboratoryjnych na różnych uczelniach, w tym specjalnie dla nas organizowanych przez UAM i UP.