Zapraszamy do kontaktu  oraz do obejrzenia filmiku o naszej szkole https://www.youtube.com/watch?v=lnuQxQXB9-0 !

 

Zakres materiału obowiązującego na sprawdzianie kompetencji językowych

 

RODO_klauzula_informacyjna_rekrutacja

 

Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty można składać w dniach 24.06-12.07.2022r. w godzinach 11:00-13:00  w sekretariacie szkoły lub do godziny 14:00 w skrzynce podawczej znajdującej się na portierni.

Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

Dodatkowe wymagania

1A-1

teatralna

 

język polski

język angielski

angielski (kontynuacja)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. j. obcy nowożytny

 

1A-2
dziennikarska

historia

wiedza o społeczeństwie

angielski (kontynuacja)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. historia

 

1B
biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

angielski (kontynuacja)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. chemia

 

1C-1
psychologiczno-językowa z drugim językiem hiszpańskim

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. obcy nowożytny

 

1C-2
psychologiczno-językowa z drugim językiem niemieckim

 

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. obcy nowożytny

 

1D
dwujęzyczna z angielskim - dwujęzycznie geografia, historia i informatyka

 

biologia

geografia

angielski (kontynuacja)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. geografia

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego
1E
lingwistyczna angielsko-hiszpańska

język angielski

geografia

angielski (kontynuacja)

hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. j. obcy nowożytny