PROGI PUNKTOWE POZWALAJĄCE NA PRZYJĘCIE KANDYDATA DO DANEJ KLASY SĄ ZNANE DOPIERO PO OGŁOSZENIU LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH- BĘDĄ UZALEŻNIONE OD LICZBY KANDYDATÓW I ICH WYNIKÓW.

Zapraszamy do kontaktu 

 

RODO_klauzula_informacyjna_rekrutacja

 

Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

1A

teatralno-dziennikarska

 

język polski

historia

angielski (kontynuacja)

hiszpański

 

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. j. obcy nowożytny

1B

biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. chemia

1C

psychologiczno-językowa

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. obcy nowożytny

1D 

lingwistyczna

geografia

język angielski

angielski (kontynuacja)

hiszpański

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. j. obcy nowożytny