DSCI005827 grudnia 2016 roku w godzinach popołudniowych, w ramach obchodów 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,    na poznańskim Starym Rynku przed Odwachem grupy rekonstrukcyjne pokazały sceny walk powstańczych. Nie zabrakło wśrod rekonstruktorów członków Sekcji Szkolnej SGRH 3 Bastion Grolmangratulujemy Strzelcom: Antoniemu, Błażejowi, Dawidowi, Filipowi, Łukaszowi, Mateuszom, Mikołajowi i Szymonowi! Strzelcy wzięli udział  w całości obchodów: głównych uroczystościach przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, przemarszu ulicami miasta        i składaniu kwiatów pod tablicami pamiątkowymi oraz uroczystej mszy w kościele farnym,     a także oprawie wieczornego Biegu Powstania Wielkopolskiego.