KLASY PO GIMNAZJUM

Sofokles Antygona

*Bogurodzica; Lament świętokrzyski;

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;

William Szekspir Makbet

Adam Mickiewicz– wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część III, *Pan Tadeusz; Dziady cz. II i IV

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;

Bolesław Prus *Lalka;

Fiodor Dostojewski –Zbrodnia i kara

Joseph Conrad Jądro ciemności;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;  

Stanisław Wyspiański *Wesele;

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I –Jesień);

Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni,

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak –wybrane wiersze; Miron Białoszewski – wybrane utwory

Sławomir Mrożek Tango;

wybrana powieść polska z XX lub XXI w. -  Zofia Nałkowska  Granica  lub Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

wybrana powieść światowa z XX lub XXI -  Albert Camus Dżuma

wybór mitów;

Dzieje Tristana i Izoldy lub Pieśń o Rolandzie (frgm.)

Miguel Cervantes Don Kichote (fragm.);

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragm.);

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia;

Juliusz Słowacki Kordian;

Witold Gombrowicz *Ferdydurke;

Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana, fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok);

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza) (fragm.);

Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;

Inne:

wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

 

 

KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

 • Jan Parandowski Mitologia, część I Grecja;

 • Homer Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

 • Sofokles Antygona;

 • Horacy – wybrane utwory;

 • Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

 • Gall Anonim Kronika polska (fragmenty);

 • Dante Alighieri Boska komedia (fragmenty);

 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

 • Piotr Skarga Kazania sejmowe (fragmenty);

 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;

 • Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty);

 • William Szekspir Makbet, Romeo i Julia;

 • Molier Skąpiec;

 • Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

 • Adam Mickiewicz Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

 • Juliusz Słowacki Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia;

 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

 • Bolesław Prus Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

 • Eliza Orzeszkowa Gloria victis;

 • Henryk Sienkiewicz Potop;

 • Adam Asnyk, wybór wierszy;

 • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara;

 • wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;

 • Stanisław Wyspiański Wesele;

 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);

 • Stefan Żeromski Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

 • Witold Gombrowicz Ferdydurke (fragmenty);

 • wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

 • Tadeusz Borowski Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

 • Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

 • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;

 • wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

 • Albert Camus Dżuma;

 • George Orwell Rok 1984;

 • Józef Mackiewicz Droga donikąd (fragmenty);

 • Sławomir Mrożek Tango;

 • Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

 • Jacek Dukaj Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

 • Antoni Libera Madame;

 • Andrzej Stasiuk Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

 • Olga Tokarczuk Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

 • Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem (fragmenty);

 • wybrane utwory okresu stanu wojennego;

 • powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

 • Sofokles Król Edyp;

 • Mikołaj z Wilkowiecka Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);

 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);

 • Giovanni Boccaccio Sokół;

 • Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);

 • Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);

 • Miguel de Cervantes y Saavedra Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);

 • Wespazjan Kochowski Psalmodia polska (wybór psalmów);

 • Wacław Potocki Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);

 • Ignacy Krasicki Monachomachia (fragmenty);

 • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;

 • Jędrzej Kitowicz Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);

 • Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła;

 • Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski (fragmenty);

 • Juliusz Słowacki Beniowski (fragmenty);

 • Aleksander Fredro Śluby panieńskie;

 • Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);

 • George Byron Giaur (fragmenty);

 • Adam Mickiewicz Dziady cz. IV;

 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem;

 • Maria Konopnicka, wybór wierszy;

 • Stefan Żeromski Echa leśne;

 • Zofia Nałkowska Granica;

 • Tadeusz Peiper, wybór wierszy;

 • Joseph Conrad Lord Jim;

 • Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;

 • Kazimierz Moczarski Rozmowy z katem (fragmenty);

 • Zofia Nałkowska Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);

 • Jan Józef Szczepański Święty;

 • Tadeusz Różewicz Kartoteka;

 • Józef Czapski Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);

 • Leopold Tyrmand Dziennik 1954 (fragmenty);

 • Stanisław Lem Wizja lokalna;

 • Samuel Beckett Czekając na Godota;

 • Friedrich Dürrenmatt Wizyta starszej pani;

 • Eugène Ionesco Lekcja

 

 

 

KLASY PO GIMNAZJUM

Horacy – wybrane liryki;

Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);

poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);

wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;

Juliusz Słowacki Kordian

Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska - Gustaw Flaubert Pani Bovary);

Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie;

Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;

wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. Zofia Nałkowska – Granica ;

Franz Kafka Proces;

Isaac Bashevis Singer Sztukmistrz z Lublina

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;

Dante Alighieri Boska komedia (fragm.);

Johann Wolfgang Goethe Faust (fragm.);

Czesław Miłosz – wybrany esej;

Zbigniew Herbert – wybrany esej;

inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);

wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);

Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;

Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

Inne

jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:

wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);

spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;

stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

 

 

 

KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • Arystoteles Poetyka, Retoryka (fragmenty);

 • Platon Państwo (fragmenty);

 • Arystofanes Chmury;

 • Jan Parandowski Mitologia, część II Rzym;

 • Wergiliusz Eneida (fragmenty);

 • św. Augustyn Wyznania (fragmenty);

 • św. Tomasz z Akwinu Summa teologiczna (fragmenty);

 • François Villon Wielki testament (fragmenty);

 • François Rabelais Gargantua i Pantagruel (fragmenty);

 • Michel de Montaigne Próby (fragmenty);

 • Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);

 • Piotr Skarga Żywoty świętych (fragmenty);

 • William Szekspir Hamlet;

 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

 • Juliusz Słowacki Lilla Weneda;

 • Cyprian Kamil Norwid Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);

 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac Ojciec Goriot lub Charles Dickens Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);

 • Stanisław Wyspiański Noc listopadowa;

 • Franz Kafka Proces (fragmenty);

 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;

 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;

 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

 • Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa;

 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

 • Janusz Głowacki Antygona w Nowym Jorku;

 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

 • Erazm z Rotterdamu Pochwała głupoty (fragmenty);

 • Tomasz Morus Utopia (fragmenty);

 • Pedro Calderon de la Barca Życie snem;

 • Wolter Kandyd (fragmenty);

 • Jean Jacques Rousseau Nowa Heloiza (fragmenty);

 • wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń, Victor Hugo Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski Pamiątki Soplicy (fragmenty);

 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom II – Zima);

 • Aldous Huxley Nowy wspaniały świat;

 • Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej;

 • Gustaw Herling-Grudziński Wieża;

 • Florian Czarnyszewicz Nadberezyńcy;

 • Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;

 • Wiesław Myśliwski Widnokrąg;

 • Julian Stryjkowski Austeria;

 • Umberto Eco Imię róży;

 • wybrane wiersze poetów polskich i obcych;

 • wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;

 • wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku