Samorząd Uczniowski

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/21:

 

Przewodniczący: Miłosz Łasiński

Z-ca przewodniczącego: Gabriela Majka

 

Opiekun Samorządu:

Joanna Popławska - nauczyciel języka polskiego i warsztatów dziennikarskich