dokumenty szkolne

STATUT - Statut_szkoły_2020.09.15

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY - Program wychowawczo - profilaktyczny 2019-2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PZO_1.09.2020 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD NAUCZANIA - ZDALNE NAUCZANIE PZO_aneks_zdalne nauczanie

PROCEDURY MATURALNE Szkolne procedury maturalne od 2019r.

HYMN SZKOŁY HYMN_XXVLO.pdf

OŚWIADCZENIE Oswiadczenie_uczniow_XXVLO

ROTA PRZYRZECZENIA ROTA_PRZYRZECZENIA_XXVLO.pdf

Deklaracja - wychowanie do życia w rodzinie Deklaracja_rodzicow_-_wychowanie_do_zycia_w_rodzinie.pdf

Oświadczenie dot. udziału w religii/etyce Religia_-_oswiadczenie.pdf

Wniosek o wydanie informacji / opinii o uczniu Wniosek_o_wydanie_informacji_opinii

Zasady organizowania nauczania indywidualnego Zasady organizowania nauczania indywidualnego

 

BEZPIECZNA SZKOŁA Bezpieczna szkoła - zagrożenia i zalecane działania

 

DRUKI USPRAWIEDLIWIEŃ I ZWOLNIEŃ

Usprawiedliwienie ucznia niepełnoletniego

Zwolnienie ucznia niepełnoletniego

Usprawiedliwienie ucznia pełnoletniego

Zwolnienie ucznia pełnoletniego