rada rodziców

 

 

W skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2016-2017 wchodzą:

 

 

Przewodniczący: Roman Król 
z-ca przewodniczącego:  Krzysztof Mądry
Sekretarz: Małgorzata Proch

Rada Rodziców XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu pragnie wspierać inicjatywy wzbogacające rozwój młodzieży. Temu celowi służy między innymi fundusz gromadzony przez Radę ze składek rodziców. Każda wpłacona złotówka, każdy pozyskany przez nas wszystkich grosz przekazywany jest na potrzeby szkolnej społeczności. Rada Rodziców dofinansowuje imprezy i uroczystości szkolne oraz zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego. Jesteśmy pewni, że dokonane przez Państwa wpłaty przyniosą radość naszym dzieciom.

Wpłat można dokonywać na zebraniach rodzicielskich lub na konto Rady Rodziców prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A.

 Numer konta: 27 1090 2590 0000 0001 3340 0119

Znalezione obrazy dla zapytania 1%

1% podatku dla Licealistów!!!

 

 

Rada Rodziców naszego Liceum zawarła porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” z siedzibą w Warszawie. Celem porozumienia jest wspólne działanie na rzecz pozyskania funduszy z 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność naszej szkoły.

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, otrzymane w ten sposób środki finansowe wykorzystane będą między innymi na:

- udzielanie pomocy materialnej uczniom,

- dofinansowanie konkursów i uroczystości szkolnych,

- zakup nagród dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach.

Szczegółowe informacje na temat Fundacji „Rodzice Szkole” uzyskać można na stronie www.rodziceszkole.edu.pl

Fundacja Rodzice Szkole numer KRS 0000268115

Wpisując „RR XXV LO POZNAŃ” w zeznaniu podatkowym, przeznaczamy swój 1% podatku na działalność wspierającą nasze dzieci.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się wg kalendarium:

21.09.2015r. godz. 17.30

19.10.2015r. godz. 16.00

14.12.2015r.  godz. 17.30

22.02.2016r. godz. 17.30

19.04.2016r. godz. 17.30

14.06.2016r. godz. 17.30