rada rodziców

 

 

1% podatku dla Licealistów !!!

Rada Rodziców naszego Liceum zawarła porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” z siedzibą w Warszawie. Celem porozumienia jest wspólne działanie na rzecz pozyskania funduszy z 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność naszej szkoły.

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, otrzymane w ten sposób środki finansowe wykorzystane będą między innymi na:

- udzielanie pomocy materialnej uczniom, 

- dofinansowanie konkursów i uroczystości szkolnych,

- zakup nagród dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach.

Szczegółowe informacje na temat Fundacji „Rodzice Szkole” uzyskać można na stronie www.rodziceszkole.edu.pl

Fundacja Rodzice Szkole numer KRS 0000268115

Wpisując „RR XXV LO POZNAŃ” w zeznaniu podatkowym, przeznaczamy swój 1% podatku na działalność wspierającą nasze dzieci.

 

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Rada Rodziców XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu pragnie wspierać inicjatywy wzbogacające rozwój młodzieży. Temu celowi służy między innymi fundusz gromadzony przez Radę ze składek rodziców. Każda wpłacona złotówka, każdy pozyskany przez nas wszystkich grosz przekazywany jest na potrzeby szkolnej społeczności. Rada Rodziców dofinansowuje imprezy i uroczystości szkolne oraz zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego. Jesteśmy pewni, że dokonane przez Państwa wpłaty przyniosą radość naszym dzieciom.

Wpłat można dokonywać na zebraniach rodzicielskich lub na konto Rady Rodziców prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A. Na przelewie w tytule proszę umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Numer konta: 27 1090 2590 0000 0001 3340 0119

 

W skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020-2021 wchodzą:

 

Prezydium RR

Przewodniczący:

Justyna Szak

Z-ca przewodniczącego:

Agata Stolarska

Sekretarz:

Iwona Sawicka

Skarbnik:

Justyna Szak

 

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Anna Kuchnowska
Sekretarz:  Kinga Mutecka
Członek: Jarosław Łeszyk

 

 Zapraszamy do współpracy !!!

 Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się wg kalendarium.