rada rodziców

 

 

W skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018-2019 wchodzą:

 

 

Przewodniczący: Roman Król
z-ca przewodniczącego:  Justyna Szak
Sekretarz: Elżbieta Glaser - Schuhl

 

 Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Agnieszka Kalemba
Sekretarz:  Sebastian Zimicz
Członek: Maciej Broda

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2017 - 2018

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2017 - 2018

 

Rada Rodziców zachęca do udziału w konkursie  Regulamin Konkursu Rady Rodziców

 

Rada Rodziców XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu pragnie wspierać inicjatywy wzbogacające rozwój młodzieży. Temu celowi służy między innymi fundusz gromadzony przez Radę ze składek rodziców. Każda wpłacona złotówka, każdy pozyskany przez nas wszystkich grosz przekazywany jest na potrzeby szkolnej społeczności. Rada Rodziców dofinansowuje imprezy i uroczystości szkolne oraz zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego. Jesteśmy pewni, że dokonane przez Państwa wpłaty przyniosą radość naszym dzieciom.

Wpłat można dokonywać na zebraniach rodzicielskich lub na konto Rady Rodziców prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A.

 Numer konta: 27 1090 2590 0000 0001 3340 0119

 

Znalezione obrazy dla zapytania 1%

1% podatku dla Licealistów!!!

 

 

Rada Rodziców naszego Liceum zawarła porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” z siedzibą w Warszawie. Celem porozumienia jest wspólne działanie na rzecz pozyskania funduszy z 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność naszej szkoły.

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, otrzymane w ten sposób środki finansowe wykorzystane będą między innymi na:

- udzielanie pomocy materialnej uczniom,

- dofinansowanie konkursów i uroczystości szkolnych,

- zakup nagród dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach.

Szczegółowe informacje na temat Fundacji „Rodzice Szkole” uzyskać można na stronie www.rodziceszkole.edu.pl

Fundacja Rodzice Szkole numer KRS 0000268115

Wpisując „RR XXV LO POZNAŃ” w zeznaniu podatkowym, przeznaczamy swój 1% podatku na działalność wspierającą nasze dzieci.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się wg kalendarium:

26.09.2018r. godz. 17.30

24.10.2018r. godz. 17.30

12.12.2018r. godz. 17.30

13.02.2019r. godz. 17.30

22.05.2019r. godz. 17.30

12.06.2019r. godz. 17.30