Plan pracy w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Plan pracy - kalendarium 2020/2021

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

01.09.20

godz. 900

wt.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – klasy II

81. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

Samorząd

01.09.20

godz. 1000

wt.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021

ks. M. Zamelek

01.09.20

godz. 1100

wt.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 –
klasy I i III

81. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

Samorząd

01.09.20

wt.

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP

wychowawcy

 

09.09.20

śr.

Zebranie rodziców

kl. 1a – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3a – godz. 18.00 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

10.09.20

czw.

Zebranie rodziców

kl. 1b – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3b – godz. 18.00 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

14.09.20

pon.

Termin wgrania na serwer i umieszczenia w dzienniku elektronicznym planów dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele

14.09.20

pon.

Zebranie rodziców

kl. 1c1 – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3c– godz. 18.00 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

15.09.20

godz. 1615

wt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

dyrekcja

16.09.20

śr.

Zebranie rodziców

kl. 1c2 – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3d   – godz. 18.00 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

17.09.20

czw.

81. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

1A – p. P. Graf

17.09.20

czw.

Zebranie rodziców

kl. 2p_a – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 2g_a – godz. 18.00 – aula

wychowawcy

21.09.20

pon.

Termin oddania wydrukowanych planów pracy wychowawczej i wgrania na serwer

wychowawcy

21.09.20

pon.

Zebranie rodziców

kl. 2p_b – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 2g_b – godz. 18.00 – aula

wychowawcy

22.09.20

wt.

Zebranie rodziców

kl. 2p_c – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 2g_c – godz. 18.00 – aula

wychowawcy

23.09.20

śr.

Salon Maturzystów - online

klasy trzecie z wychowawcami

23.09.20

śr.

Zebranie rodziców

kl. 2p_d – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 2g_d – godz. 18.00 – aula

wychowawcy

24.09.20

czw.

Zebranie rodziców

kl. 2p_e – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

wychowawca

25.09.20

godz. 1730

pt.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący  RR, dyrekcja

30.09.20

śr.

Otrzęsiny beanów

2g_D – p. A. Lenartowska

wrzesień

 

Wydanie piątego numeru „Roczników STPN XXVLO”

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

wrzesień/październik

 

Konkurs Fundacji Zakłady Kórnickie o Generałowej Jadwidze Zamoyskiej

p. S. Lorenc – Lisiewicz, p. I. Płocińska - koordynatorzy

wrzesień/październik

 

XXVIII Konkurs Fotograficzny „Przyroda w moim obiektywie”

p. E. Steciąg

wrzesień/październik

 

Wyjazd uczniów klas I do Kórnika

wychowawcy klas I i ich zastępcy

październik 

 

Wybory do Samorządu

Samorząd, p. J. Popławska

14.10.20

śr.

Dzień Edukacji Narodowej

 

16.10.20

śr.

Dzień Patronki, śniadanie z wychowawcą

Dzień Papieski – rocznica wyboru Karola Wojtyły

2p_C – p. I. Płocińska

ks. M. Zamelek

21.10.20

godz. 1615

śr.

Rada pedagogiczna/szkolenie

 

dyrekcja, wszyscy nauczyciele,

23.10.20

pt.

Termin oddania wydrukowanych arkuszy ocen

wychowawcy klas I, zastępcy wychowawców

4.11.20

godz. 1730

śr. Posiedzenie Rady Rodziców Przewodniczący  RR

4.11.20

śr.

Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Samorząd uczniowski z opiekunem

11.11.20

śr.

Święto Niepodległości

p. M. Gronowski, U. Krawczyk, poczet sztandarowy

12.11.20

czw.

Szkolne obchody Święta Niepodległości,

opieka nad grobami na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan

2g_A, p. J. Hreczycho

S. Sporny

18.11.20

1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej –Wyniki matur

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

listopad

 

Konkurs Pięknego Czytania w języku hiszpańskim

p. Patryk Krygier

1.12.20

wt.

Termin wystawienia zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

2.12.20

śr.

Zebrania rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

8.12.20

wt.

Międzyszkolny Konkurs Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XXV LO na polsko-angielską recytację i interpretację fragmentów utworów Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin pt. „Bo wierzę w tęsknoty ludzkości topolom podobne i sosnom, kolumnom podobne Piękna – i rezurekcjom – i wiosnom”

p. Iwona Płocińska

9.12.20

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

11.12.20

pt.

Dzień pamięci 13 Grudnia w  40. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. Lorenc-Lisiewicz

21-22.12.20

 

Obchody 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

1B – p. U. Krawczyk

22.12.20

wt.

Opłatek szkolny i opłatki klasowe

2g_B – p. K. Fąfara – Karpińska

23-31.12.20

 

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.12.20

czw.

Wigilia dla ubogich na MTP

ks. M. Zamelek, p. P. Janowicz

4.01-17.01.21

 

Ferie zimowe

--------------------------------

7.01.21

czw.

Termin oddania sprawozdań  z realizacji planu rozwoju zawodowego i innych sprawozdań

nauczyciele odbywający staż

18.01.21

pn.

Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych i podania ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

20.01.21

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacyjnej

 wszyscy nauczyciele

25.01.21

pn.

Początek II półrocza

 

27.01.21

godz. 1730

śr.

Zebranie rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

10.02.21

godz.

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

luty - marzec

 

Konkurs na Klasę Roku

p. E. Steciąg- koordynator

wszyscy  nauczyciele

17.02.21

godz.

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

marzec

 

Obchody 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

nauczyciele historii i WOS

marzec

 

Konkurs filmowy

p. I Gałężewska

marzec/kwiecień

 

Dzień Przedsiębiorczości

p. S.Lorenc-Lisiewicz,

uczniowie klas drugich i trzecich

kwiecień

 

Udział w XXIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

zainteresowani nauczyciele z wybranymi klasami

12-14.03.21

pt., sob., niedz.

Targi edukacyjne

p. A. Kalus, p. M. Gronowski,

wszyscy nauczyciele

……..03.21

pn., wt.

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu

ks. M. Zamelek, p. M. Kerste, wychowawcy klas III

16.03.21

wt.

Termin wystawienia zagrożeń w klasach III

wszyscy nauczyciele

17.03.21

godz. 1730

śr.

Zebranie klas III (zagrożenia)

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

24.03.21

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkolenie

 

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

27.03.21

godz. 1000 – 1230

sob.

Drzwi otwarte

2p_D – p. M. Ratajczak – Szczerba

2p_E – p. M. Kuk – Jędrzejczak

wszyscy nauczyciele

21-27.03.21

ndz.–sob.

Przyjazd uczniów z Hemmoor (Niemcy)

 p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

1.04-6.04.21

czw.-wt.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

kwiecień

 

16. Rocznica śmierci Jana Pawła II (wystawa)

p. P. Janowicz, ks. M. Zamelek

09.04.21

od godz. 1600 – 1830

pt.

Drzwi otwarte

2p_D – p. M. Ratajczak – Szczerba

2p_E – p. M. Kuk – Jędrzejczak

wszyscy nauczyciele

13.04.21

wt.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

1C-1 – p. P. Krygier  

14.04.21

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrekcja, wychowawcy

21.04.21

śr.

Wystawienie uczniom klas III rocznych ocen przewidywanych.

wszyscy nauczyciele

26.04.21

pon.

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych w klasach III i podanie ich do wiadomości

wszyscy nauczyciele

28.04.21

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas III, szkolenie z procedur maturalnych, szkolenie dot. regulaminu rekrutacji

dyrekcja, wychowawcy

28.04.21

godz. 1800

śr.

Zebranie wychowawców klas III – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, wzajemna weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

29.04.21

do godz. 1200

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

wychowawcy

30.04.21

godz. ……

pt.

Zakończenie zajęć w klasach III – uroczyste pożegnanie

2g_C – p. J. Nowak,

wychowawcy,

Samorząd

kwiecień

 

Dzień z psychologią

p. K. Brocka - Baranowska

kwiecień

 

Akcja krwiodawstwa

p. E. Steciąg, Szkolna Drużyna Szpiku

kwiecień

 

Międzyszkolny turniej piki siatkowej dziewcząt

Międzyszkolny turniej piłki nożnej chłopców

p. A. Lenartowska, p. M. Kerste

30.04.21

pt.

Pomoc w przygotowaniu sal na egzaminy maturalne

nauczyciele wychowania fizycznego

kwiecień/maj

 

Szkolne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

1 C - 2 – p. A. Woch - Kmieciak

4,5,6.05.21

 

 wt.-czw.

Pisemne egzaminy maturalne (j. polski, j. angielski, matematyka, przedmioty rozszerzone).  Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

11.05.21

wt.

Termin wystawienia zagrożeń, uzupełnienia ocen w dzienniku

wszyscy nauczyciele

12.05.21

godz. 1730

śr.

Zebranie rodziców, konsultacje (oceny, zagrożenia)

wychowawcy klas

19.05.21

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

czerwiec

 

Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

2p_B – p. A. Darul

8-14.06.21

wt.-pon.

Wyjazd uczniów do Hemmoor (Niemcy)

p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

3.06.21

czw.

Boże Ciało

 

4.06.21

pt

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

czerwiec

 

Wydanie szóstego numeru „Roczników STPN XXVLO”

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

15.06.21

wt.

Podanie uczniom rocznych ocen przewidywanych.

wszyscy nauczyciele

16.06.21

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

21.06.21

do godz. 1200

pn.

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych i podanie ich uczniom do wiadomości (przez dziennik elektroniczny)

każdy nauczyciel

21.06.21

pn.

Ostateczny termin oddania wszystkich sprawozdań (indywidualnej pracy, z realizacji: planu rozwoju zawodowego, podstawy programowej, planu pracy wychowawczej, planów pracy zespołów przedmiotowych, pracy: pedagoga, biblioteki, pielęgniarki)

wszyscy nauczyciele

22.06.21

wt.

V Piknik u Zamoyskiej

Dzień Międzynarodowy

Dzień sportu

Samorząd, samorządy klasowe, uczniowie, p. M. Kerste,
p. A. Lenartowska

wszyscy nauczyciele

23.06.21

godz. 1400

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas I i II.

wszyscy nauczyciele

23.06.21

godz. …..

śr.

Zebranie wychowawców klas I i II – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

23-24.06.21

godz. ……..

śr., czw.

Egzaminy klasyfikacyjne

zainteresowani nauczyciele

24.06.21

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

Porządki, zdanie sal przez wychowawcówi opiekunów sal

wychowawcy klas I, II, III

25.06.21

godz. 900

pt.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2p_A – p. S. Kwaśnik

Samorząd

28.06.21

godz. 1000

pn.

Zebranie zespołów przedmiotowych

– podsumowanie pracy, propozycje zmian w prawie wewnątrzszkolnym

– ostateczne ustalenie zagadnień i zestawów na egzaminy poprawkowe

wszyscy nauczyciele

28.06.21

godz. 1200

pn.

Zebranie zespołu wychowawczego- podsumowanie pracy, propozycje zmian

wszyscy wychowawcy

29.-30.06. 21

wt., śr

Zdanie dzienników i arkuszy ocen

wszyscy wychowawcy, zastępcy wychowawców

01.07.21

godz. 1000

cz.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników
i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

02.07.21

godz. 1000

pt.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

5.07.21

godz. 1100

pon.

Rozdanie świadectw maturalnych

wychowawcy klas III

kwiecień –

sierpień

 

Rekrutacja do klas I

dyrekcja, komisja rekrutacyjna

24.08.21

wt.

Egzaminy maturalne

dyrekcja, zespoły egz.

23-24.08.21

pon., wt.

Egzaminy poprawkowe

dyrekcja, komisje

30.08.21

godz. 900

pon.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2020/2021

przewodniczący zespołów, wszyscy nauczyciele

30.08.21

godz. 1200

pon. 

Przegląd szkoły

dyrekcja

31.08.21

godz. 900

wt.

Zebranie zespołów przedmiotowych

 

01.09.21

godz. 900

śr.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022

ks. M. Zamelek

01.09.21

godz. 1000

śr.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

81. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

……………………

Dyrekcja, Samorząd