Plan pracy w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

kwiecień –

sierpień

 

Rekrutacja do klas I

dyrekcja, komisja rekrutacyjna

20.08.19

 

wt.

Egzaminy maturalne

godz. 9.00 - egzaminy pisemne

godz. 11.30 - egzaminy ustne

dyrekcja, zesp egz.

26.08.19

godz. 8.30

pon.

Egzaminy poprawkowe: matematyka, historia i społeczeństwo, chemia

 

dyrekcja, komisje

27.08.19

godz. 8.30

wt. Egzaminy poprawkowe: j. angielski, j. polski, biologia dyrekcja, komisje

28.08.19

godz. 8.30

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2019/2020

dyrekcja

29.08.19

godz. 10.00

czw.

Zebranie zespołów przedmiotowych

Zebranie zespołu wychowawców i ich zastępców

przewodniczący zespołów, wszyscy nauczyciele

29.08.18

godz. 14.00

czw.

Przegląd szkoły

dyrekcja

30.08.18

godz. 8.30

pt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2019/2020

dyrekcja

02.09.19

godz. 9.00

pn.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

 

02.09.19

godz. 10.00

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

80. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

p. A. Ekiert-Sierżant, IIc