Plan pracy w roku szkolnym 2019/2020

 

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

02.09.19

godz. 900

pn.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

ks. M. Zamelek

02.09.19

godz. 1000

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

80. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

p. A. Sierżant, kl. IIc

02.09.19

pn.

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP

wychowawcy

23-24.09.19

pn., wt.

Salon Maturzystów

klasy trzecie z wychowawcami

10.09.19

wt.

Termin wgrania na serwer i umieszczenia w dzienniku elektronicznym planów dydaktycznych.

Termin oddania wydrukowanych planów pracy wychowawczej i wgrania na serwer

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

11.09.19

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrekcja

17.09.19

pn.

80. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

1 p_A – p. S. Kwaśnik

18.09.19

śr.

Zebranie rodziców

godz. 1700 – klas I po gimnazjum w sali gimnastycznej

godz. 1730– klas I po szkole podstawowej w sali gimnastycznej

godz. 1800 – klasy  II w swoich salach

godz. 1800 – klas III w sali gimnastycznej

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele uczący w klasach I, II i III

25.09.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący  RR, dyrekcja

30.09.19

pn

Konkurs na polsko-angielską prezentację i interpretację fragmentów utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego jest doktorem honorowym. 1919 – 2019 ETAP I szkolny

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

wrzesień/październik

 

XXVII Konkurs Fotograficzny „Przyroda w moim obiektywie”

p. E. Steciąg

wrzesień/październik

 

Wyjazd uczniów klas I do Kórnika

wychowawcy klas I i ich zastępcy

październik 

 

Wybory do Samorządu

Samorząd, p. J. Popławska

październik/listopad

 

Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie

p. A. Kalus

9.10.19

śr.

Otrzęsiny beanów

p. E. Steciąg, IIB

14.10.19

pn.

Dzień Edukacji Narodowej

 

16.10.19

śr.

Dzień Patronki, śniadanie z wychowawcą

Dzień Papieski – rocznica wyboru Karola Wojtyły

2A - K. Witkowska-Szulc

ks. M. Zamelek

18.10.19

godz. 900

pt.

Konkurs na polsko-angielską prezentację i interpretację fragmentów utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego jest doktorem honorowym. 1919 – 2019 ETAP II - międzyszkolny

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

23.10.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców/

Rada pedagogiczna/szkolenie

dyrekcja, wszyscy nauczyciele, Przewodniczący  RR

24.10.19

godz. 1100

czw.

Konkurs na polsko-angielską prezentację i interpretację fragmentów utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego jest doktorem honorowym. 1919 – 2019 - Gala wręczenia nagród w

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

25.10.19

pt.

Termin oddania wydrukowanych arkuszy ocen

wychowawcy klas I, zastępcy wychowawców

listopad

 

Konkurs ortograficzny

p. I. Gałężewska

4.11.19

pn.

Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Samorząd uczniowski z opiekunem

20.11.19

1620

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Wyniki matur

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

8.11.19

 

Udział w spotkaniu literackim z Martą Herling-Grudziński

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

9.11.19

 

Współorganizowanie wizyty Marty Herling-Grudziński w Zamku w Kórniku

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

11.11.19

nd.

Święto Niepodległości

p. M. Kerste, U. Krawczyk, poczet sztandarowy

12.11.19

wt.

Szkolne obchody Święta Niepodległości,

gra miejska, opieka nad grobami na Cmentarzu Zasłużonych Wielkoplan

1 g_C – p. J. Nowak,

p. S. Sporny

26.11.19

wt.

Termin wystawienia zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

27.11.19

 

śr.

Konsultacje dla rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

3-5.12.19

wt. - czw.

Rekolekcje szkolne

ks. M. Zamelek,

p. U. Krawczyk, p. P. Graf, p. M. Dobkiewicz, wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący warsztaty,

wszyscy pozostali nauczyciele

4.12.19

godz. ….

śr.

Rada pedagogiczna/szkolenie

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

 

 

Koncert charytatywny

 

12.12.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców/szkolenie

Przewodniczący RR

13.12.18

pt.

Dzień pamięci 13 Grudnia w  38. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. S. Sporny

16.12.19

pn.

Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych i podania ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

18-27.12.19

 

Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego

1 g_B M. Ciekańska-Karolewicz

18.12.19

1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

20.12.19

pt.

Opłatek szkolny i opłatki klasowe

p. kl. 1g_A, p. A. Szulc-Woźniak

23-31.12.19

sob.-nd.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.12.19

nd.

Wigilia dla ubogich na MTP

ks. M. Zamelek, p. Piotr Janowicz

2.01.20

śr.

Początek II okresu