Plan pracy w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

2.09.17

sob.

Narodowe Czytanie

p. P. Graf

04.09.17

godz. 900

pn.

Msza św. rozpoczynająca rok szkolny 2017/2018

ks. A. Maćkowiak

04.09.17

godz. 1000

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

dyrekcja

p. A. Lenartowska kl. IIC

04.09.17

pn.

Zapoznanie uczniów z ogólnymi założeniami BHP

wychowawcy

5-8.09.17

wt.-pt.

Wyjazd do Białegostoku - Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (Memoramus)

p. U. Krawczyk

11-12.09.17

 

Salon Maturzystów

klasy trzecie z wychowawcami

13.09.17

godz. 15.40

 

śr.

Rada pedagogiczna

temat: Plan nadzoru pedagogicznego, propozycja Programu wychowawczo - profilaktycznego

dyrekcja

18.09.17

pn.

Termin oddania planów dydaktycznych (wgrania na serwer).

Termin oddania wydrukowanych planów pracy wychowawczej i wgrania na serwer

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

20.09.17

śr.

Zebranie rodziców

godz. 1700 – klas I w sali gimnastycznej

godz. 1745– klas II w swoich salach

godz. 1745 – klas III w sali gimnastycznej

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele uczący w klasach I, II i III

18.09.17

(17.09.)

pn.

78. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

p. S. Lorenc - Lisiewicz

poczet sztandarowy,

p. A. Stelmaszyk,
p. B. Kapusta

27.09.17

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR, dyrekcja

cały rok szk.

 

Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

p. I. Płocińska

wrzesień/październik

 

Wyjazd uczniów klas I do Kórnika – warsztaty dydaktyczne

wychowawcy klas I i ich zastępcy

październik

 

Wybory do Samorządu

Samorząd, p. A. Ekiert – Sierżant, M. Dobkiewicz

4.10.17

śr.

Otrzęsiny beanów

p. M. Kuk-Jędrzejczak kl. IIA

13.10.17

pt.

Obchody Jubileuszu 25-lecia Szkoły

p. P. Graf, wszyscy nauczyciele

14.10.17

sob.

Spotkania z absolwentami

 

16.10.17

pn.

Dzień Patronki, śniadanie z wychowawcą

Dzień Papieski – 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły

Wszyscy nauczyciele

ks. A. Maćkowiak

18.10.17

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący RR

25.10.17

śr.

Rada pedagogiczna - wyniki matur, diagnoz

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

27.10.17

pt.

Termin oddania wydrukowanych arkuszy ocen

wychowawcy klas I, zastępcy wychowawców

3.11.17

pt.

Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Samorząd uczniowski z opiekunami

10.11.17

pt.

Szkolne obchody Święta Niepodległości

p. M. Giebel, p. B. Ellert

11.11.17

sob.

Święto Niepodległości

p. M. Kerste, poczet sztandarowy

13-17.11.17

pn.-pt.

Skontrum Biblioteki szkolnej

 

15.11.17

śr.

Rada pedagogiczna

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

28.11.17

wt.

Termin wystawienia zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

29.11.17

 

śr.

Wywiadówka śródokresowa (zagrożenia)

godz. 1700 – klas II w sali gimnastycznej

pozostałe klasy 1745

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

grudzień

 

Koncert charytatywny

p. E. Steciąg, p. K. Krasowska

12-14.12.17

wt. - czw.

Rekolekcje szkolne

ks. A. Maćkowiak,

p. U. Krawczyk, p. P. Graf, p. M. Dobkiewicz, klasy III, wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący warsztaty,

wszyscy pozostali nauczyciele

13.12.17

śr.

Dzień pamięci 13 Grudnia w 36. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

p. M. Giebel, p. B. Ellert,
p. B. Kapusta

13.12.17

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

18-27.12.17

 

Obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

p. M. Giebel, p. B. Ellert,
p. B. Kapusta

21.12.17

cz.

Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych i podania ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

22.12.17

pt.

Opłatek szkolny

p. I. Płocińska , kl. IID

23-31.12.17

sob.-nd.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.12.17

nd.

Wigilia dla ubogich na MTP

ks. A. Maćkowiak

styczeń/luty

pt.

Festiwal Nauk Przyrodniczych

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

3.01.18

śr.

Rada klasyfikacyjna

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

8.01.18

pn.

Początek II okresu

 

12.01.18

pn.

Termin oddania sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego

nauczyciele odbywający staż

10.01.18

godz. 1730

śr.

Wywiadówka z prezentacjami

 

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Przewodniczący RR

24.01.18

śr.

Rada pedagogiczna analityczna

dyrekcja

20.01.18

sob.

Studniówka

wychowawcy klas III,
rodzice uczniów

luty - marzec

 

VII Festiwal Nauki i Sztuki u Zomoyskiej

(konkurs na Klasę Roku)

p. E. Steciąg- koordynator

wszyscy nauczyciele

12.-23.02.18

 

Ferie zimowe

--------------------------------