Plan pracy w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

21.08.18

wt.

Egzaminy maturalne – pisemne i ustne

dyrekcja, zespoły egzaminacyjne

27.08.18

pon.

Egzaminy poprawkowe

dyrekcja, komisje

28.08.18

wt.

Egzaminy poprawkowe

dyrekcja, komisje

29.09.18

godz. 900

śr.

Rada Pedagogiczna

zebranie zespołów przedmiotowych

dyrekcja

03.09.18

godz. 900

pn.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019

ks. A. Maćkowiak

03.09.18

godz. 1000

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

79. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

p. A. Kalus, kl. IIc

03.09.18

pn.

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP

wychowawcy

10-11.09.18

pn., wt.

Salon Maturzystów

klasy trzecie z wychowawcami

20.09.18

cz.

Konkurs recytatorski Z. Herberta

p. A. Stelmaszyk, p. J. Popławska

10.09.18

pn.

Termin oddania planów dydaktycznych (wgrania na serwer i umieszczenia w dzienniku elektronicznym).

Termin oddania wydrukowanych planów pracy wychowawczej i wgrania na serwer

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

12.09.18

godz. 15.40

 

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Plan nadzoru pedagogicznego, propozycja Programu wychowawczo - profilaktycznego

dyrekcja

19.09.18

śr.

Zebranie rodziców

godz. 1700 – klas I w sali gimnastycznej

godz. 1745– klas II w swoich salach

godz. 1745 – klas III w sali gimnastycznej

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele uczący w klasach I, II i III

17.09.18

(17.09.)

pn.

79. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

p. S. Lorenc-Lisiewicz

poczet sztandarowy,

p. A. Stelmaszyk

22.09.18

sob.

Festyn Osiedlowy

dyrekcja i nauczyciele

25.09.18

godz. 1000

wt.

Międzyszkolny konkurs STPN XXV LO na polsko – angielską recytację i interpretację poezji Z. Herberta w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-2018 – I etap (wewnątrzszkolny)

p. I. Płocińska, STPN XXV LO

wrzesień

 

Projekt „Teraz wiem” wyjście klas I do UW (edukacja obywatelska)

p. S. Lorenc-Lisiewicz

p. M. Kuk - Jędrzejczak

26.09.18

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący  RR, dyrekcja

wrzesień

 

XXVI Konkurs Fotograficzny „Przyroda w moim obiektywie”

Z okazji 100.rocznicy odzyskania niepodległości, tematem wiodącym jest „Przyroda Polski”

E. Steciąg

M. Kuk - Jędrzejczak

30.09-6.10.18

 

Projekt Polska, Śląsk, Wielkopolska – wymiana międzyregionalna – wyjazd uczniów

p. K. Brocka - Baranowska

wrzesień/październik

 

Wyjazd uczniów klas I do Kórnika

wychowawcy klas I i ich zastępcy

październik 

 

Wybory do Samorządu

Samorząd, p. J. Popławska

październik

 

Konkurs ortograficzny

p. I. Gałężewska

październik/grudzień 

 

Obchody 100. rocznicy Święta Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. S. Sporny

5.10.18

pt.

Przedstawienie członków Związku Polaków na Ukrainie dla uczniów XXV LO

p. E. Kijak

10.10.18

śr.

Otrzęsiny beanów

p. P. Graf, kl. IIa

14.10.18

nd.

Dzień Edukacji Narodowej

 

16.10.18

wt.

Dzień Patronki, śniadanie z wychowawcą

Dzień Papieski – 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły

p. T. Karpiński, kl. IId

wszyscy nauczyciele,

ks. A. Maćkowiak

21-27.10.18

 

Projekt Polska, Śląsk, Wielkopolska – wymiana międzyregionalna - przyjazd gości

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. S. Sporny

22.10.18

godz. 1000

pn.

Międzyszkolny konkurs STPN XXV LO na polsko – angielską recytację i interpretację poezji Z. Herberta w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-2018  – II etap (finałowy)

p. I. Płocińska, STPN XXV LO

22.10.18

pn.

Wystawa „Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Gustaw Herling – Grudziński i Ryszard Kapuściński w języku angielskim”

p. I. Płocińska, STPN XXV LO

24.10.18

godz. 1100

śr.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień w Międzyszkolnym konkursie STPN XXV LO na polsko – angielską recytację i interpretację poezji Z. Herberta w kinie Rialto

p. I. Płocińska, STPN XXV LO

24.10.18

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

26.10.18

pt.

Termin oddania wydrukowanych arkuszy ocen

wychowawcy klas I, zastępcy wychowawców

listopad

 

Zwiedzanie Teatru Wielkiego od kulis  dla klas

p. K. Krasowska, wychowawcy klas I

listopad

 

Spotkanie z Teatrem w XXV LO

p. P. Graf

listopad

 

Konkurs fotograficzny „Pokaż mi swój świat”

p. J. Popławska

listopad/grudzień

 

Wystawa (literatura, charakterystyka postaci) - w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości.

p. I. Płocińska, STPN XXV LO

2.11.18 pt Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

5.11.18

pn.

Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Samorząd uczniowski z opiekunem

7.11.18

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Wyniki matur

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

9.11.18

pt.

Szkolne obchody Święta Niepodległości

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. S. Sporny

11.11.18

nd.

Święto Niepodległości

p. M. Kerste, U. Krawczyk, poczet sztandarowy

27.11.18

wt.

Termin wystawienia zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

28.11.18

 

śr.

Wywiadówka śródokresowa (zagrożenia)

godz. 1700 – klas II w sali gimnastycznej

pozostałe klasy 1745

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

4-6.12.18

wt. - czw.

Rekolekcje szkolne

ks. A. Maćkowiak,

p. U. Krawczyk, p. P. Graf, p. M. Dobkiewicz, wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący warsztaty,

wszyscy pozostali nauczyciele

12.12.18

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

13.12.18

śr.

Dzień pamięci 13 Grudnia w  37. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. S. Sporny

17.12.18

pn.

Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych i podania ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

18-27.12.18

 

Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. S. Sporny

19.12.18

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

21.12.18

pt.

Opłatek szkolny i opłatki klasowe

p. K. Witkowska – Szulc, kl. Ia

23-31.12.18

sob.-nd.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.12.18

nd.

Wigilia dla ubogich na MTP

ks. A. Maćkowiak

2.01.19

śr.

Początek II okresu

 

7.01.19

pn.

Termin oddania sprawozdań  z realizacji planu rozwoju zawodowego i innych sprawozdań

nauczyciele odbywający staż

9.01.19

godz. 1730

śr.

Wywiadówka z prezentacjami

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

12.-27.01.19

 

Ferie zimowe

--------------------------------

30.01.19

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

luty

 

Udział w spektaklu operowym

p. K. Krasowska, wychowawcy klas II

luty

 

Wydanie 4. numeru czasopisma szkolnego „Roczniki”

p. I. Płocińska, STPN XXV LO

luty

 

Udział w Dniu Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP

p. M.Kuk-Jędrzejczak

zainteresowani uczniowie

luty

 

Udział w Dniu Współpracy na Wydziale Biologii UAM

p. E. Steciąg p. M. Bekas, zainteresowani uczniowie klas przyrodniczych

luty

 

Konkurs filmowy

p. I. Gałężewska

luty - marzec

 

X Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej

(konkurs na Klasę Roku)

p. E. Steciąg- koordynator

wszyscy  nauczyciele

9.02.19

sob.

Studniówka

wychowawcy klas III,
rodzice uczniów

13.02.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

27.02.19

godz. 1530

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkolenie

Zebranie zespołów przedmiotowych –przygotowanie Targów edukacyjnych, drzwi otwartych, rekrutacji

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

marzec/kwiecień

 

Dzień Przedsiębiorczości

p. S.Lorenc-Lisiewicz, M.Kuk-Jędrzejczak

uczniowie klas pierwszych

kwiecień

 

Udział w XXII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

zainteresowani nauczyciele z wybranymi klasami

marzec/kwiecień

 

Czytanie z Zamoyską

p. A. Stelmaszyk

marzec/kwiecień

 

Szkolny konkurs języka angielskiego

zespół n-li j. obcych

1-3.03.19

pt., sob., niedz.

Targi edukacyjne

p. K. Brocka – Baranowska,
p. Gronowski Maciej, p. A. Kalus,

wszyscy nauczyciele

4-5.03.19

pn., wt.

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu

ks. A. Maćkowiak, p. M. Kerste, wychowawcy klas III

5.03.19

wt.

Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego.

p. A. Wójcik, zespół n-li j. angielskiego

8.03.19

pt.

Dzień Izraelski

p. A. Kalus

12.03.19

wt.

Termin wystawienia zagrożeń w klasach III

wszyscy nauczyciele

13.03.19

godz. 1730

śr.

Wywiadówka śródokresowa (oceny cząstkowe, frekwencja, w klasach trzecich dodatkowo zagrożenia)

dyrekcja, wychowawcy

30.03.19

godz. 1000 – 1230

sob.

Drzwi otwarte

p. E. Steciąg, kl. Ib ,

p. U. Krawczyk,  kl. IIb,

wszyscy nauczyciele

31.03-7.04.19

nd.-nd.

Przyjazd uczniów z Hemmoor (Niemcy)

p. U. Żuchowska, p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

kwiecień

 

Dzień Zdrowia
Dzień Ziemi

Rajd ekologiczny dla klas I

p. M. Bekas, p. E. Steciąg,

p. M. Kuk-Jędrzejczak

kwiecień

 

Międzyszkolny turniej piki siatkowej dziewcząt

Międzyszkolny turniej piłki nożnej chłopców

p. A. Lenartowska, p. M. Kerste

kwiecień

 

Obchody Dnia Katyńskiego (szkoła, uroczystości zewnętrzne)

p. M. Giebel, p. B. Ellert. S. Sporny

kwiecień

 

Dzień z psychologią

p. K. Brocka - Baranowska

3-6.04.19

wt.-pt.

14. Rocznica śmierci Jana Pawła II (wystawa)

ks. A. Maćkowiak

10.04.19

śr.

Wystawienie uczniom klas III rocznych ocen przewidywanych (które nie ulegają zmianie).

wszyscy nauczyciele

11.04.19

 cz.

Akcja krwiodawstwa

p. E. Steciąg, Szkolna DS

12.04.19

od godz. 1600 – 1830

pt.

Drzwi otwarte

p. E. Steciąg, kl. Ib ,

p. U. Krawczyk,  kl. IIb,

wszyscy nauczyciele

17.04.19

pn .

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych w klasach III i podanie ich do wiadomości

wszyscy nauczyciele

18.04-23.04.19

czw.-wt.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.04.19

godz. 1530

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas III, szkolenie z procedur maturalnych, szkolenie dot. regulaminu rekrutacji

dyrekcja, wychowawcy

24.04.19

godz. 1800

śr.

Zebranie wychowawców klas III – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, wzajemna weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

25.04.19

do godz. 1200

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

wychowawcy

26.04.19

godz. 900

pt.

Zakończenie zajęć w klasach III – uroczyste pożegnanie

p. A. Kalus, kl. IIc, wychowawcy,

Samorząd

30.04.19

pt.

Pomoc w przygotowaniu sal na egzaminy maturalne

nauczyciele wychowania fizycznego

kwiecień/maj

 

Szkolne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

p. S. Sporny

2.05.19

śr.

Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

6, 7, 8.05.19

 

pt.,

pon., wt.

Pisemne egzaminy maturalne (j. polski, j. angielski, matematyka, przedmioty rozszerzone).  Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

14.05.19

wt.

Termin wystawienia zagrożeń, uzupełnienia ocen w dzienniku

wszyscy nauczyciele

15.05.19

godz. 1730

śr.

Zebranie rodziców (oceny, zagrożenia)

wychowawcy klas

czerwiec

 

Obchody 62. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

p. S. Lorenc-Lisiewicz

czerwiec

 

Jak nie czytam, jak czytam

p. A. Stelmaszyk

p. A. Ekiert-Sierżant

22.05.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

16-23.06.19

nd.-nd.

Wyjazd uczniów do Hemmoor (Niemcy)

p. U. Żuchowska, p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

11.06.19

wt.

Podanie uczniom rocznych ocen przewidywanych (które nie ulegają zmianie).

wszyscy nauczyciele

12.06.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

17.06.19

do godz. 900

pn.

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych i podanie ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

17.06.19

pn.

Ostateczny termin oddania wszystkich sprawozdań (indywidualnej pracy, z realizacji: planu rozwoju zawodowego, podstawy programowej, planu pracy wychowawczej, planów pracy zespołów przedmiotowych, pracy: pedagoga, biblioteki, pielęgniarki)

wszyscy nauczyciele

17.06.19

godz. 900

pn Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas I i II. wszyscy nauczyciele

17.06.19

godz. 1300

pn.

Zebranie wychowawców klas I i II – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

17, 18.06.19

pn, wt.

Egzaminy klasyfikacyjne

zainteresowani nauczyciele

18.06.19

wt.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

wychowawcy klas I i II

18.06.19 wt.

V Piknik u Zamoyskiej

Dzień Międzynarodowy

Dzień Sportu

Samorząd, samorządy klasowe, uczniowie, p. M. Kerste,
p. A. Lenartowska

wszyscy nauczyciele

19.06.19 śr. Uroczyste zakończenie roku szkolnego p. A. Kalus, kl. IIc, Samorząd

20.06.19

czw.

Boże Ciało

 

24.06.19

godz. 1000

pn.

Zebranie zespołów przedmiotowych

– podsumowanie pracy, propozycje zmian w prawie wewnątrzszkolnym

– ostateczne ustalenie zagadnień i zestawów na egzaminy poprawkowe

wszyscy nauczyciele

25.06.19

godz. 1000

wt.

Zebranie zespołu wychowawczego - podsumowanie pracy, propozycje zmian

wszyscy wychowawcy

26.06.19

godz. 1000

śrt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników
i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

27.06.19

godz. 1000

cz.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

2.07.19

godz. 1100

wt.

Rozdanie świadectw maturalnych

wychowawcy klas III

kwiecień –

sierpień

 

Rekrutacja do klas I

dyrekcja, komisja rekrutacyjna

20.08.19

wt.

Egzaminy maturalne

dyrekcja, zesp egz.

26-27.08.19

pon., wt.

Egzaminy poprawkowe

dyrekcja, komisje

28.08.19

godz. 900

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2019/2020

dyrekcja

29.08.19

godz. 900

czw.

Zebranie zespołów przedmiotowych

przewodniczący zespołów, wszyscy nauczyciele

29.08.18

godz. 1200

czw.

Przegląd szkoły

dyrekcja

30.08.18

godz. 900

pt.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

02.09.19

godz. 900

pn.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

ks. A. Maćkowiak

02.09.19

godz. 1000

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

80. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

p. A. Ekiert-Sierżant, IIc