Plan pracy w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

2.09.17

sob.

Narodowe Czytanie

p. P. Graf

04.09.17

godz. 900

pn.

Msza św. rozpoczynająca rok szkolny 2017/2018

ks. A. Maćkowiak

04.09.17

godz. 1000

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

dyrekcja

p. A. Lenartowska kl. IIC

04.09.17

pn.

Zapoznanie uczniów z ogólnymi założeniami BHP

wychowawcy

5-8.09.17

wt.-pt.

Wyjazd do Białegostoku - Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (Memoramus)

p. U. Krawczyk

11-12.09.17

 

Salon Maturzystów

klasy trzecie z wychowawcami

13.09.17

godz. 15.40

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Plan nadzoru pedagogicznego, propozycja Programu wychowawczo - profilaktycznego

dyrekcja

18.09.17

pn.

Termin oddania planów dydaktycznych (wgrania na serwer).

Termin oddania wydrukowanych planów pracy wychowawczej i wgrania na serwer

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

20.09.17

śr.

Zebranie rodziców

godz. 1700 – klas I w sali gimnastycznej

godz. 1745– klas II w swoich salach

godz. 1745 – klas III w sali gimnastycznej

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele uczący w klasach I, II i III

18.09.17

(17.09.)

pn.

78. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

p. S. Lorenc - Lisiewicz

poczet sztandarowy,

p. A. Stelmaszyk,
p. B. Kapusta

27.09.17

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR, dyrekcja

cały rok szk.

 

Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

p. I. Płocińska

wrzesień/październik

 

Wyjazd uczniów klas I do Kórnika – warsztaty dydaktyczne

wychowawcy klas I i ich zastępcy

październik

 

Wybory do Samorządu

Samorząd, p. A. Ekiert – Sierżant, M. Dobkiewicz

4.10.17

śr.

Otrzęsiny beanów

p. M. Kuk-Jędrzejczak kl. IIA

13.10.17

pt.

Obchody Jubileuszu 25-lecia Szkoły

p. P. Graf, wszyscy nauczyciele

14.10.17

sob.

Spotkania z absolwentami

 

16.10.17

pn.

Dzień Patronki, śniadanie z wychowawcą

Dzień Papieski – 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły

Wszyscy nauczyciele

ks. A. Maćkowiak

18.10.17

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący RR

25.10.17

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - wyniki matur, diagnoz

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

27.10.17

pt.

Termin oddania wydrukowanych arkuszy ocen

wychowawcy klas I, zastępcy wychowawców

3.11.17

pt.

Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Samorząd uczniowski z opiekunami

10.11.17

pt.

Szkolne obchody Święta Niepodległości

p. M. Giebel, p. B. Ellert

11.11.17

sob.

Święto Niepodległości

p. M. Kerste, poczet sztandarowy

13-17.11.17

pn.-pt.

Skontrum Biblioteki szkolnej

 

15.11.17

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkolenie

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

28.11.17

wt.

Termin wystawienia zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

29.11.17

śr.

Wywiadówka śródokresowa (zagrożenia)

godz. 1700 – klas II w sali gimnastycznej

pozostałe klasy 1745

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

7.12.17

 

Koncert charytatywny

p. E. Steciąg, p. K. Krasowska

12-14.12.17

wt. - czw.

Rekolekcje szkolne

ks. A. Maćkowiak,

p. U. Krawczyk, p. P. Graf, p. M. Dobkiewicz, klasy III, wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący warsztaty,

wszyscy pozostali nauczyciele

13.12.17

śr.

Dzień pamięci 13 Grudnia w 36. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

p. M. Giebel, p. B. Ellert,
p. B. Kapusta

13.12.17

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

18-27.12.17

 

Obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

p. M. Giebel, p. B. Ellert,
p. B. Kapusta

21.12.17

cz.

Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych i podania ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

22.12.17

pt.

Opłatek szkolny

p. I. Płocińska , kl. IID

23-31.12.17

sob.-nd.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.12.17

nd.

Wigilia dla ubogich na MTP

ks. A. Maćkowiak

styczeń/luty

pt.

Festiwal Nauk Przyrodniczych

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

3.01.18

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

8.01.18

pn.

Początek II okresu

 

10.01.18

godz. 1730

śr.

Wywiadówka z prezentacjami

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Przewodniczący RR

12.01.18

pn.

Termin oddania sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego

nauczyciele odbywający staż

20.01.18

sob.

Studniówka

wychowawcy klas III,
rodzice uczniów

24.01.18

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej analiza wyników i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

luty - marzec

 

VII Festiwal Nauki i Sztuki u Zomoyskiej

(konkurs na Klasę Roku)

p. E. Steciąg- koordynator

wszyscy nauczyciele

12.-23.02.18

 

Ferie zimowe

--------------------------------

5-6.03.18

pn., wt.

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu

ks. A. Maćkowiak, wychowawcy klas III

7.03.18

godz. 1530

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkolenie

Zebranie zespołów przedmiotowych – ostatnie ustalenia dotyczące Dni Nauki oraz przygotowanie Targów edukacyjnych, rekrutacji

Dyrekcja

wszyscy nauczyciele

13.03.18

wt.

Termin wystawienia zagrożeń w klasach III

wszyscy nauczyciele

14.03.18

godz. 1730

śr.

Wywiadówka śródokresowa (oceny cząstkowe, frekwencja, w klasach trzecich dodatkowo zagrożenia)

dyrekcja, wychowawcy

21.03.18

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

23-25.03.18

pt., sob., niedz.

Targi edukacyjne

p. K. Brocka – Baranowska,
p. K. Przech

wszyscy nauczyciele

29.03-3.04.18

czw.-wt.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

kwiecień

 

Dni Zdrowia
Dni Ziemi

Rajd ekologiczny dla klas I

p. M. Bekas, p. E. Steciąg,

p. M. Kuk-Jędrzejczak

kwiecień

 

Obchody Dnia Katyńskiego (szkoła, uroczystości zewnętrzne)

p. M. Giebel, p. B. Ellert

3-6.04.18

wt.-pt.

13. Rocznica śmierci Jana Pawła II (wystawa)

ks. A. Maćkowiak

7.04.18

sob.

Drzwi otwarte

p. U. Krawczyk, kl. IB,

wszyscy nauczyciele

8-15.04.18

nd.-nd.

Przyjazd uczniów z Hemmoor (Niemcy)

p. U. Żuchowska, p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

11.04.18

śr.

Wystawienie ocen przewidywanych. Podanie ocen przewidywanych w klasach III

wszyscy nauczyciele

18.04.18

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

20.04.18

od godz. 1600 – 1830

pt.

Drzwi otwarte

p. U. Krawczyk, kl. IB,

wszyscy nauczyciele

23.04.18

pn .

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach III

wszyscy nauczyciele

25.04.18

godz. 1530

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas III, szkolenie z procedur maturalnych

dyrekcja, wychowawcy

25.04.18

godz. 1800

śr.

Zebranie wychowawców klas III – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, wzajemna weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

26.04.18

do godz. 1200

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

wychowawcy

27.04.18

godz. 900

pt.

Zakończenie zajęć w klasach III – uroczyste pożegnanie

p. P. Graf , kl. IA, wychowawcy,

Samorząd

27.04.18

pt.

Pomoc w przygotowaniu sal na egzaminy maturalne

nauczyciele wychowania fizycznego

kwiecień/maj 2018

 

Szkolne obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

p. B. Kapusta, p. A. Stelmaszyk

2.05.18

śr.

Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

4, 7, 8.05.18

8.05.18

pt.,

pon., wt.

Pisemne egzaminy maturalne (j. polski, j. angielski, matematyka, przedmioty rozszerzone). Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

15.05.18

wt.

Termin wystawienia zagrożeń, uzupełnienia ocen w dzienniku

wszyscy nauczyciele

16.05.18

godz. 1730

śr.

Zebranie rodziców (oceny, zagrożenia)

wychowawcy klas

23.05.18

śr.

Noc Teatrów

p. P. Graf, p. J. Popławska, kl. IA, IIA

31.05.18

czw.

Boże Ciało

 

1.06.18

pt.

Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

czerwiec 2018

 

Obchody 62. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

p. M. Kerste, p.  A. Stelmaszyk

czerwiec

 

Ogólnopolska akcja czytelnicza

 

6.06.18

godz. 1530

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

9.06.18

sob.

Quest

Rada Rodziców

10-17.06.18

nd.-nd.

Wyjazd uczniów do Hemmoor (Niemcy)

p. U. Żuchowska, p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

12.06.18

wt.

Podanie uczniom ocen przewidywanych

wszyscy nauczyciele

13.06.18

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący RR

18.06.18

do godz. 1000

pn.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych i podanie ich uczniom do wiadomości jeśli zmieniły się w stosunku do ocen przewidywanych

każdy nauczyciel

18.06.18

pn.

Ostateczny termin oddania wszystkich sprawozdań (indywidualnej pracy, z realizacji: planu rozwoju zawodowego, podstawy programowej, planu pracy wychowawczej, planów pracy zespołów przedmiotowych, pracy: pedagoga, biblioteki, pielęgniarki)

wszyscy nauczyciele

18.06.18

od godz. 1000

 

Dzień sportu

p. M. Kerste,
p. A. Lenartowska

19.06.18

wt.

III Piknik u Zamoyskiej

Dzień Międzynarodowy

Samorząd,

wszyscy nauczyciele

20-21.06.18

śr., czw.

Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

20.06.18

godz. 900

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas I i II.

wszyscy nauczyciele

20-21.06.18

godz. 1300

śr.

Zebranie wychowawców klas I i II – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, wzajemna weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

20-21.06.18

godz. 1400

śr.

Egzaminy klasyfikacyjne

zainteresowani nauczyciele

21.06.18

do godz. 1200

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

wychowawcy klas I i II

22.06.18

godz. 900

pt.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

p. T. Karpiński, kl. ID, Samorząd

26.06.18

godz. 1000

wt.

Zebranie zespołów przedmiotowych

– podsumowanie pracy, propozycje zmian w prawie wewnątrzszkolnym

– ostateczne ustalenie zagadnień i zestawów na egzaminy poprawkowe

wszyscy nauczyciele

27.06.18

godz. 1000

śr.

Zebranie zespołu wychowawczego - podsumowanie pracy, propozycje zmian

wszyscy wychowawcy

28.06.18

godz. 1000

cz.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

29.06.18

godz. 1000

pt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników
i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

3.07.18

godz. 1100

wt.

Rozdanie świadectw maturalnych

wychowawcy klas III

kwiecień –

lipiec 2018

 

Rekrutacja do klas I

dyrekcja, komisja rekrutacyjna

28.08.18

godz. 900

wt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2018/2019, plan nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

29.08.18

godz. 900

śr.

Zebranie zespołów przedmiotowych

przewodniczący zespołów, wszyscy nauczyciele

30.08.18

godz. 1200

czw.

Przegląd szkoły

dyrekcja

30.08.18

godz. 900

pt.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu