Plan pracy w roku szkolnym 2019/2020

 

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

02.09.19

godz. 900

pn.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

ks. M. Zamelek

02.09.19

godz. 1000

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

80. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

p. A. Sierżant, kl. IIc

02.09.19

pn.

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP

wychowawcy

23-24.09.19

pn., wt.

Salon Maturzystów

klasy trzecie z wychowawcami

10.09.19

wt.

Termin wgrania na serwer i umieszczenia w dzienniku elektronicznym planów dydaktycznych.

Termin oddania wydrukowanych planów pracy wychowawczej i wgrania na serwer

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

11.09.19

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrekcja

17.09.19

pn.

80. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

1 p_A – p. S. Kwaśnik

18.09.19

śr.

Zebranie rodziców

godz. 1700 – klas I po gimnazjum w sali gimnastycznej

godz. 1730– klas I po szkole podstawowej w swoich salach

godz. 1800 – klasy  II w swoich salach

godz. 1800 – klas III w sali gimnastycznej

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele uczący w klasach I, II i III

25.09.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący  RR, dyrekcja

30.09.19

pn

Konkurs na polsko-angielską prezentację i interpretację fragmentów utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego jest doktorem honorowym. 1919 – 2019 ETAP I szkolny

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

wrzesień/październik

 

XXVII Konkurs Fotograficzny „Przyroda w moim obiektywie”

p. E. Steciąg

wrzesień/październik

 

Wyjazd uczniów klas I do Kórnika

wychowawcy klas I i ich zastępcy

październik 

 

Wybory do Samorządu

Samorząd, p. J. Popławska

październik/listopad

 

Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie

p. A. Kalus

9.10.19

śr.

Otrzęsiny beanów

p. E. Steciąg, IIB

14.10.19

pn.

Dzień Edukacji Narodowej

 

16.10.19

śr.

Dzień Patronki, śniadanie z wychowawcą

Dzień Papieski – rocznica wyboru Karola Wojtyły

2A - K. Witkowska-Szulc

ks. M. Zamelk

18.10.19

godz. 900

pt.

Konkurs na polsko-angielską prezentację i interpretację fragmentów utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego jest doktorem honorowym. 1919 – 2019 ETAP II - międzyszkolny

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

23.10.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców/

Rada pedagogiczna/szkolenie

dyrekcja, wszyscy nauczyciele, Przewodniczący  RR

24.10.19

godz. 1100

czw.

Konkurs na polsko-angielską prezentację i interpretację fragmentów utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego jest doktorem honorowym. 1919 – 2019 - Gala wręczenia nagród w

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

25.10.19

pt.

Termin oddania wydrukowanych arkuszy ocen

wychowawcy klas I, zastępcy wychowawców

30.10.19

godz. 1730

śr.

Konsultacje dla rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

listopad

 

Konkurs ortograficzny

p. I. Gałężewska

4.11.19

pn.

Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Samorząd uczniowski z opiekunem

6.11.19

1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Wyniki matur

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

8.11.19

 

Udział w spotkaniu literackim z Martą Herling-Grudziński

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

9.11.19

 

Współorganizowanie wizyty Marty Herling-Grudziński w Zamku w Kórniku

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

11.11.19

nd.

Święto Niepodległości

p. M. Kerste, U. Krawczyk, poczet sztandarowy

12.11.19

wt.

Szkolne obchody Święta Niepodległości,

gra miejska, opieka nad grobami na Cmentarzu Zasłużonych Wielkoplan

1 g_C – p. J. Nowak,

p. S. Sporny

26.11.19

wt.

Termin wystawienia zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

27.11.19

 

śr.

Konsultacje dla rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

3-5.12.19

wt. - czw.

Rekolekcje szkolne

ks. M. Zamelk,

p. U. Krawczyk, p. P. Graf, p. M. Dobkiewicz, wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący warsztaty,

wszyscy pozostali nauczyciele

4.12.19

godz. ….

śr.

Rada pedagogiczna/szkolenie

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

 

 

Koncert charytatywny

 

12.12.19

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców/szkolenie

Przewodniczący RR

13.12.18

pt.

Dzień pamięci 13 Grudnia w  38. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. S. Sporny

16.12.19

pn.

Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych i podania ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

18-27.12.19

 

Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego

1 g_B M. Ciekańska-Karolewska

18.12.19

1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

20.12.19

pt.

Opłatek szkolny i opłatki klasowe

p. kl. 1g_A, p. A. Szulc-Woźniak

23-31.12.19

sob.-nd.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.12.19

nd.

Wigilia dla ubogich na MTP

ks. M. Zemelk, p. Piotr Janowicz

2.01.20

śr.

Początek II okresu

 

3-4.01.20

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

7.01.20

wt.

Termin oddania sprawozdań  z realizacji planu rozwoju zawodowego i innych sprawozdań

nauczyciele odbywający staż

8.01.20

godz. 1730

śr.

Konsultacje z rodzicami

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

15.01.20

godz. 1000

śr.

XVIII Poznański Międzyszkolny Przegląd Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej

 

15.01.20

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

20-23.01.20

pn.-cz.

Próbne matury

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

23.01.20

cz.

Koncert charytatywny

p. P. Janowicz

26.01-9.02.20

 

Ferie zimowe

--------------------------------

luty - marzec

 

Konkurs na Klasę Roku

p. E. Steciąg- koordynator

wszyscy  nauczyciele

22.02.20

sob.

Studniówka

wychowawcy klas III,
rodzice uczniów

12.02.20

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej/szkolenie

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

19.02.20

godz.

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

marzec

 

Konkurs filmowy

p. I Gałężewska

marzec/kwiecień

 

Dzień Przedsiębiorczości

p. S.Lorenc-Lisiewicz, M.Kuk-Jędrzejczak

uczniowie klas pierwszych

kwiecień

 

Udział w XXII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

zainteresowani nauczyciele z wybranymi klasami

6-8.03.20

pt., sob., niedz.

Targi edukacyjne

p. A. Kalus, p. M. Gronowski, wychowawcy, kl. 2A, 2D

wszyscy nauczyciele

……..03.20

pn., wt.

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu

ks. M. Zamelk, p. M. Kerste, wychowawcy klas III

10.03.20

wt.

Termin wystawienia zagrożeń w klasach III

wszyscy nauczyciele

11.03.20

godz. 1730

śr.

Zebranie klas III (zagrożenia)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I i II

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

18.03.20

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkolenie

 

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

28.03.20

godz. 1000 – 1230

sob.

Drzwi otwarte

2D – p. S. Lorenc-Lisiewicz, 1p_D – p. M. Ratajczak-Szczerba

wszyscy nauczyciele

21.-27.03.20

sob – pt.

Przyjazd uczniów z Hemmoor (Niemcy)

p. U. Żuchowska, p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

kwiecień

 

Dzień Zdrowia
Projekt klimatyczny

Rajd ekologiczny dla klas I

p. M. Bekas, p. E. Steciąg,

p. M. Kuk-Jędrzejczak

kwiecień

 

Międzyszkolny turniej piki siatkowej dziewcząt

Międzyszkolny turniej piłki nożnej chłopców

p. A. Lenartowska, p. M. Kerste

kwiecień

 

Obchody Dnia Katyńskiego (szkoła, uroczystości zewnętrzne)

p. M. Giebel, p. B. Ellert. S. Sporny

kwiecień

 

Dzień z psychologią

p. K. Brocka - Baranowska

kwiecień

 

Akcja krwiodawstwa

p. E. Steciąg

kwiecień/maj

 

Wydanie piątego numeru „Roczników STPN XXVLO”

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

kwiecień/maj

 

Wyjście klas I na spektakl operowy

 

3-6.04.20

pt. – pn.

15. Rocznica śmierci Jana Pawła II (wystawa)

ks. M. Zamelk

9.04-14.04.20

czw.-wt.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

14.04.20

wt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrekcja, wychowawcy

15.04.20

śr.

Wystawienie uczniom klas III rocznych ocen przewidywanych (które nie ulegają zmianie).

wszyscy nauczyciele

17.04.20

od godz. 1600 – 1830

pt.

Drzwi otwarte

2D – p. S. Lorenc-Lisiewicz, 1p_D – p. M. Ratajczak-Szczerba

wszyscy nauczyciele

20.04.20

pn .

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych w klasach III i podanie ich do wiadomości

wszyscy nauczyciele

22.04.20

godz. 1610

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas III, szkolenie z procedur maturalnych, szkolenie dot. regulaminu rekrutacji

dyrekcja, wychowawcy

22.04.20

godz. 1800

śr.

Zebranie wychowawców klas III – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, wzajemna weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

23.04.20

do godz. 1200

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

wychowawcy

24.04.20

 

pt.

Zakończenie zajęć w klasach III

1 p_E – p. M. Kuk-Jędrzejczak, wychowawcy,

Samorząd

24.04.20

pt.

Pomoc w przygotowaniu sal na egzaminy maturalne

nauczyciele wychowania fizycznego

kwiecień/maj

 

Szkolne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

1 p_B – p. A. Darul

4, 5, 6.05.20

 

pt.,

pon., wt.

Pisemne egzaminy maturalne (j. polski, j. angielski, matematyka, przedmioty rozszerzone).  Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

12.05.20

wt.

Termin wystawienia zagrożeń, uzupełnienia ocen w dzienniku

wszyscy nauczyciele

13.05.20

godz. 1730

śr.

Zebranie rodziców, konsultacje (oceny, zagrożenia)

wychowawcy klas

20.05.20

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

czerwiec

 

Obchody 64. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

……………….

8-14.06.20

pn.-nd.

Wyjazd uczniów do Hemmoor (Niemcy)

p. U. Żuchowska, p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

11.06.20

czw.

Boże Ciało

 

12.06.20

pt

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

16.06.20

wt.

Podanie uczniom rocznych ocen przewidywanych (które nie ulegają zmianie).

wszyscy nauczyciele

17.06.20

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

22.06.20

do godz. 1200

pn.

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych i podanie ich uczniom do wiadomości (przez dziennik elektroniczny)

każdy nauczyciel

23.06.20

pn.

Ostateczny termin oddania wszystkich sprawozdań (indywidualnej pracy, z realizacji: planu rozwoju zawodowego, podstawy programowej, planu pracy wychowawczej, planów pracy zespołów przedmiotowych, pracy: pedagoga, biblioteki, pielęgniarki)

wszyscy nauczyciele

23.06.20

wt.

V Piknik u Zamoyskiej

Dzień Międzynarodowy

Dzień sportu

Samorząd, samorządy klasowe, uczniowie, p. M. Kerste,
p. A. Lenartowska

wszyscy nauczyciele

24.06.20

godz. 900

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas I i II.

wszyscy nauczyciele

24.06.20

godz. 1300

śr.

Zebranie wychowawców klas I i II – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

24-25.06.20

godz. 1400

śr., czw.

Egzaminy klasyfikacyjne

zainteresowani nauczyciele

25.06.20

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

Porządki, zdanie sal przez wychowawców i opiekunów sal

wychowawcy klas I, II, III

26.06.20

godz. 900

pt..

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

1 g_D – A. Lenartowska,  Samorząd

29.06.20

godz. 1000

pn.

Zebranie zespołów przedmiotowych

– podsumowanie pracy, propozycje zmian w prawie wewnątrzszkolnym

– ostateczne ustalenie zagadnień i zestawów na egzaminy poprawkowe

wszyscy nauczyciele

29.06.20

godz. 1200

pn.

Zebranie zespołu wychowawczego - podsumowanie pracy, propozycje zmian

wszyscy wychowawcy

30.06-1.07.20

wt., śr

Zdanie dzienników i arkuszy ocen

wszyscy wychowawcy, zastępcy wychowawców

02.07.20

godz. 1000

cz.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników
i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

03.07.20

godz. 1000

pt.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

3.07.20

godz. 1100

pt.

Rozdanie świadectw maturalnych

wychowawcy klas III

kwiecień –

sierpień

 

Rekrutacja do klas I

dyrekcja, komisja rekrutacyjna

25.08.20

wt.

Egzaminy maturalne

dyrekcja, zesp egz.

24-25.08.20

pon., wt.

Egzaminy poprawkowe

dyrekcja, komisje

27.08.20

godz. 900

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2020/2021

dyrekcja

28.08.20

godz. 900

czw.

Zebranie zespołów przedmiotowych

przewodniczący zespołów, wszyscy nauczyciele

28.08.20

godz. 1200

czw.

Przegląd szkoły

dyrekcja

29.08.20

godz. 900

pt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2020/2021

 

29.08.20

godz. 1200

pt.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

01.09.20

godz. 900

pn.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 20120/2021

ks. M. Zamelek

01.09.20

godz. 1000

pn.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

81. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

Dyrekcja, Samorząd, M. Ciekańska-Karolewska 1 g_