Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

rekrutacja 1

729x308

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.


 

Laureaci quizu geograficznego

globusPo raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w zabawie quizowej. Tym razem zmierzyli się z wiedzą z zakresu geografii. Tym razem laureatami naszej zabawy zostali: Anna Wieczorek (kl. 1p_C) oraz Bartosz Kruszewski (kl. 1p_E). Zabawę wspólnie przygotowali: prof. M. Kuk–Jędrzejczak, prof. M. Ratajczak–Szczerba oraz prof. M. Gronowski.

 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Quiz o Irenie Szewińskiej

irena szewinska

Z okazji zbliżającej się 74. rocznicy urodzin Ireny Szewińskiej nasi uczniowie uczestniczyli w quizie, przygotowanym przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego: prof. A. Lenartowską, prof. S. Kwaśnik, prof. M. Kerste oraz pedagoga szkolnego - prof. M. Gronowskiego, o polskiej lekkoatletce ubiegłego stulecia. Uczniowie wykazali się szczegółową wiedzą o lekkoatletce. Zwycięzcą tej edycji quizu został Kamil Pacanowski (kl. 1p_E) oraz Joanna Wieczorek (kl. 1p_C).     
            Laureatom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom naszej zabawy serdecznie gratulujemy.

Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

Z ogromną przyjemnością przedstawiam wyniki Konkursu Wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Na dzień zakończenia konkursu, tj. 17.04.2020r. z tytułu wpłat na Fundusz Rady Rodziców wpłynęło łącznie 17 870 zł.

Zgodnie z regulaminem, nagrody otrzymują trzy klasy, które uzyskały najwyższą kwotę wpłat w przeliczeniu na jednego ucznia, a mianowicie:

1. klasa I p_E otrzyma 20% dokonanych wpłat, tj. 411,00 zł;

2. klasa I p_B otrzyma 15% dokonanych wpłat, tj. 270,75 zł;

3. klasa I p_A otrzyma 10% dokonanych wpłat, tj. 151,50 zł.

(Szczegółowe rozliczenie znajdziecie w zakładce 'Rada Rodziców')

W imieniu Rady Rodziców gratuluję zwycięzcom oraz dziękuję za wszystkie wpłaty.

Z poważaniem

Przewodnicząca RR 

Justyna Szak