Uwaga !

 W okresie wakacji sekretariat czynny jest w godz. 10.00-14.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:

rekrutacja 1

Kandydat, który wybiera naszą szkołę jako pierwszą, w dniach od 15 czerwca do 10 lipca musi złożyć wniosek ze wszystkimi preferacjami do szkoły pierwszego wyboru) - wybiera się tylko jeden sposób:
1. Przez SYSTEM NABÓR 2020 (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY w tym systemie)
2. Przesłać go listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
3. Dostarczyć go do skrzynki podawczej wystawionej w szkole, która będzie dostępna w godzinach od 10.00 do 14.00. W piątek 10 lipca w godzinach od 10.00 do 15.00.
 
UWAGA: ze względu na stan epidemiologiczny preferujemy drogę elektroniczną.
 
 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:  Zasady rekrutacji, Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego oraz oświadczenia (do pobrania dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych), które zostały umieszczone na stronie logo nabor 1 regular  

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

 

Ważne informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji językowych:

strzałka żółta

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

i to, na co wszyscy czekają 

czyli

WYNIKI TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 

729x308

 

 

W roku szkolnym 2020/21 zapraszamy do następujących klas: 

 

Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

Dodatkowe wymagania

1A-1
teatralna

język polski

język angielski

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. j. angielski

 

1A-2
dziennikarska

geografia

historia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. historia

 

1B 
biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. chemia

 

1C-1
psychologiczno-językowa

ze zwiekszoną liczbą godzin języka hiszpańskiego - drugiego języka

biologia

język angielski

hiszpański (zwiększona liczba godzin)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. angielski

 

1C-2
psychologiczno-językowa

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. angielski

 

1D 
dwujęzyczna 
z j. angielskim

geografia

historia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. historia

test kompetencji językowych:

30.06.2020 r. g.12.00

 

Po szczegóły zapraszamy do zakładki REKRUTACJA

oraz na oficjalną prezentację naszej szkoły na stronie  nabor 2020 1 regular


 

Sukces kampanii społecznej DRUGIE ŻYCIE

kampania

Z wielką radością i dumą przyjęliśmy informację o tym, że nasza szkoła została laureatem Kampanii Społecznej "Drugie życie"  organizowanej przez Fresenius Medical Care. Gratulujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję, zwłaszcza Blance Kęstowicz oraz Pani profesor Ewie Steciąg.

Konkurs fotograficzny

konkurs foto

W okresie trwania pandemii nasi uczniowie wykazali się w konkursie fotograficznym pt.: „Widok z mojego okna”. Decyzją jury w składzie prof. E. Steciąg i prof. M. Gronowskiego najlepszą pracą została wybrana fotografia wykonana przez Julię Dolatę (kl. 1p_B).

Serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs plastyczny

konkurs plastyczny

Wiosną nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: „Mój widok z okna”. Technika nadesłanych prac plastycznych była dowolna. Zdaniem prof. K. Krasowskiej i prof. M. Gronowskiego, która zdaniem jury zrobiła najlepsze wrażenie była praca Pauliny Kaczyńskiej (1g_A).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatce pierwszego miejsca.