Rekrutacja 2021/22

rekrutacja22 lipca o godzinie 12:00 zostanie wywieszona na terenie Szkoły lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

23 lipca - 30 lipca (23-29 lipca w godzinach 10:00-14:00, 30 lipca 10:00-15:00)   kandydaci zakwalifikowani muszą złożyć następujące dokumenty (KOMPLET DOKUMENTÓW prosimy składać w koszulkach foliowych):

Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
Wyniki egzaminów ósmoklasisty (oryginał)
2 fotografie (podpisane)
Karta zdrowia
Odpis aktu urodzenia (kserokopia) 
 

Kwestionariusz osobowy ( do pobrania https://www.lo25.pl/dokumenty )

Kwestionariusz prosimy drukować dwustronnie i wypełnić czytelnym pismem

Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli jest)

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

zakończenie roku szkolnegoHarmonogram zakończenia roku szkolnego 25 czerwca 2021r.

9:00 msza święta w kościele pw. św. Stanisława Kostki, ul. Rejtana 8

10:00 uroczyste zakończenie roku szkolnego na dziedzińcu szkoły, następnie spotkania z wychowawcami w salach.

Wycieczka do Wrocławia

wrocław zoo17 czerwca 2021 r. klasa 2g_B i 2g_C wraz z wychowawcami: panią prof. K. Fąfarą - Karpińską i panią prof. J. Nowak oraz p.prof. A Ekiert- Sierżant i p. prof. E. Steciąg wybrała się na wycieczkę do Wrocławia.

Dzień zaczęliśmy zbiórką na dworcu o godzinie 6.20, skąd pociągiem wyruszyliśmy do stolicy Dolnego Śląska. Głównym celem naszej wizyty było oczywiście ZOO, gdzie realizowaliśmy zagadnienia z biologii. Młodzież wypełniała karty pracy, wybierała najbardziej interesujące ich zwierzęta oraz prowadzili własne obserwacje. Po wizycie w ZOO obowiązkowa przerwa na obiad i chwilę odpoczynku w cieniu, bo upał tego dnia był wielki, a potem spacer przez Stary Rynek w stronę dworca PKP. W Poznaniu zjawiliśmy się wieczorem, cali i zdrowi.

Mimo tropikalnej pogody wszystkim dopisywały humory i wszyscy spisali się na medal!

Piknik u Zamoyskiej 2021

piknik u Zamoyskiej1KIEDY?          23.06.2021r.  O GODZ. 9.00

GDZIE?          NA DZIEDZIŃCU SZKOŁY

KTO?             CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?       RELAKS, JEDZENIE, TANIEC, KONKURSY

ORGANIZATOR:      SAMORZĄD SZKOLNY

PROWADZENIE:      KLAUDIA JEZIOROWSKA, PRZEMYSŁAW  CYRANIAK

Z A P R A S Z A M Y  !

Lekcja w Rezerwacie Meteoryt Morasko

lekcja geografiiW dniu 16.06.2021 r. uczniowie z klasy 2p_E wraz z opiekunem panią prof. M. Kuk-Jędrzejczak uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo-edukacyjnych w Rezerwacie Meteoryt Morasko, prowadzonych przez przyrodników z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra".

Podczas zajęć poznali, m.in cztery typy lasów (grądy, łęgi, olsy, dąbrowy), kratery powstałe po upadku meteorytu żelaznego, rzeźbę polodowcową na przykładzie Góry Morasko, która jest kulminacją pasma wzgórz moreny czołowej stadiału poznańskiego.

Była to bardzo interesująca lekcja geografii i biologii w terenie.