PROGI PUNKTOWE POZWALAJĄCE NA PRZYJĘCIE KANDYDATA DO DANEJ KLASY SĄ ZNANE DOPIERO PO OGŁOSZENIU LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH- BĘDĄ UZALEŻNIONE OD LICZBY KANDYDATÓW I ICH WYNIKÓW.

Zapraszamy do kontaktu  oraz do obejrzenia filmiku o naszej szkole https://www.youtube.com/watch?v=lnuQxQXB9-0 !

 

Zakres materiału obowiązującego na sprawdzianie kompetencji językowych

 

RODO_klauzula_informacyjna_rekrutacja

 

Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

Dodatkowe wymagania

1A teatralna

 

język polski

historia

angielski (kontynuacja)

hiszpański

 

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. j. obcy nowożytny

 

1B biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. chemia

 

1C psychologiczno-językowa

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. obcy nowożytny

 

1D dwujęzyczna biologiczno-geograficzna

biologia

geografia

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. geografia

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

1E lingwistyczna

 

geografia

język angielski

angielski (kontynuacja)

hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. j. obcy nowożytny

 

1F dziennikarska

 

historia

wiedza o społeczeństwie

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. wiedza o społeczeństwie

 
1G geograficzno-matematyczna

geografia

matematyka

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. j. obcy nowożytny

 
1H informatyczno-językowa

język angielski

informatyka

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. j. obcy nowożytny

4. informatyka