Matura 2020'

Prosimy tegorocznych MATURZYSTÓW o regularne odczytywanie komunikatów przesyłanych na konta Librus!

ABSOLWENTÓW z lat ubiegłych prosimy o zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi na podane przez nich adresy mailowe!

Uwaga ! Proszę pamiętać o zabraniu na maturę MASECZKI - to warunek wejścia na salę egzaminacyjną!

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku:

Strony od 20200424 E8 EG EM Harmonogram3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla UCZNIÓW dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego podczas sesji wiosennej 2020 obowiązujące w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu:

Wytyczne dla uczniów CALOSC