Lekcja geografii w terenie

2a i 3pE lekcja geografii28 września 2021 r., klasy 2a i 3p_E, uczestniczyły w lekcji geografii w Wielkopolskim PN. Podczas zajęć terenowych, młodzież nauczyła się rozpoznawać elementy rzeźby polodowcowej, typy zbiorowisk leśnych oraz utrwaliła wiedzę na temat sposobów i form ochrony przyrody w Polsce. Zajęcia zostały przeprowadzone przez prof. J. Popławską oraz prof. M. Kuk-Jędrzejczak.