Wyjazd do Puszczy Zielonki

Puszcza Zielonka12 października 2021 r. odbył się wyjazd edukacyjny do Puszczy Zielonki. W wycieczce wzięły udział klasy 1D, 3p_B, 3p_C oraz 3p_D. Nasza wyprawa rozpoczęła się od ścieżki dydaktycznej „Dziewcza Góra” w gminie Czerwonak. Następnie udaliśmy się do Arboretum Leśnego w Zielonce. Naszym przewodnikiem po arboretum był podleśniczy - Pan Maciej Piotrowski, który szczegółowo przedstawił nam i omówił jak rozpoznawać poszczególne gatunki drzew i krzewów. Ostatnim punktem podróży był SOSW w Owińskach oraz Park Orientacji Przestrzennej (Park Zmysłów). Przygotowaniem materiałów  dydaktycznych zajęła się prof. Ratajczak-Szczerba. Uczniom towarzyszyli prof. Ratajczak-Szczerba, prof. Bekas, prof. Krygier i prof. Gałężewska.