Dzień Klimatu

Dzień Klimatu28 kwietnia 2022 r. klasa 1D (grupa lingwistyczna), pod opieką prof. M. Kuk-Jędrzejczak, uczestniczyła w Dniu Klimatu zorganizowanym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu. W ramach wydarzenia młodzież wysłuchała m.in. wykładu prof. dr hab. Zbigniewa Kundzewicza pt. „Zmiana klimatu – mit czy rzeczywistość?” oraz wykładów specjalistów UPP z zakresu biowodoru, biometanu, energetyki jądrowej i gospodarki żywnościowej. Warto dodać, że na w/w wydziale od nowego roku akademickiego będzie można studiować na nowym kierunku o nazwie Inżynieria Ochrony Klimatu. 

Link do wydarzenia dla zainteresowanych: 

https://www.youtube.com/watch?v=QemtSHpueTw