piątek, 30.09.2022r.

piątek, 30.09.2022r.

 klasy IV
8:40 pojawienie się przed salą, w której odbywa się egzamin (listy będą umieszczone przy portierni); 9:00-11:00 próbny egzamin maturalny; po egzaminie uczniowie klas IV są zwolnieni z pozostałych lekcji.
Zdający przychodzą z dokumentem tożsamości, czarnym długopisem oraz dozwolonymi przyborami. Dopuszczona jest butelka wody mineralnej do 1l.
 klasy I, II, III
Uczniowie zaczynają lekcje o godzinie 11:00. Lekcja 11:00-11:45 (jest to 4 godzina lekcyjna w planie danej klasy), następnie 11:50-12:35, dalej zgodnie z planem.
Uczniowie o godzinie 11:00 czekają na rozpoczęcie lekcji na dziedzińcu szkoły.