Piątek 4.11.2022 r. – Dzień Patronki Szkoły

Generałowa Jadwiga Zamoyskaw tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych

Obowiązuje strój galowy!

 

Program dnia:

godz. 9:30 Msza św. w Kaplicy św. Michała Archanioła

 

godz. 10:20 – 11:20 Śniadanie z Wychowawcą

Każda klasa w swojej sali lekcyjnej, a  klasy: 1E w s. 19, kl. 1D w s. 6, kl. 4p_A w s. 5

 

godz. 11:30 - UROCZYSTOŚĆ w SALI GIMNASTYCZNEJ (przygotowana przez kl. 3B pod opieką prof. Sylwii Lorenc-Lisiewicz i kl. 2A pod opieką prof. Kingi Krasowskiej)

 

* KLASY PIERWSZE i trójka PRZEDSTAWICIELI z każdej klasy II, III i IV – udział w uroczystości w sali gimnastycznej

* KLASY DRUGIE, TRZECIE I CZWARTE zostają w swoich salach lekcyjnych - udział w uroczystości poprzez TRANSMISJĘ na TEAMSIE

 

godz. 12:30zakończenie uroczystości, sprzątanie sal po śniadaniu